Kivalon Reserviläismaja

Veitsiluodon Reserviupseerit ry:n jäsenenä sinulla on mahdollisuus käyttää Kivalon Reserviläismajaa. Maja sijaitsee Keminmaassa Kivaloiden ulkoilualueella noin 40 kilometrin etäisyydellä Kemistä.

Majaa voi käyttää yksin, kaksin tai joukolla; petipaikkoja on 12 henkilölle. Käyttövesi on kirkasta porakaivovettä. Itse majan lisäksi majapiirissä on sauna ja laavu sekä talousrakennuksia. Majan välittömässä läheisyydessä on luonnonpuroon padottu lampi. Majan ympäristön puusto on vanhaa ja läheisyydessä on Martimoaavan soidensuojelualue, jonne majalta lähtee ulkoilureitti.

Majan pääasiallinen käyttöaika on “sulan maan” aika mutta majan saa sovittaessa käyttöön myös “kylmän aikaan”.

Majan varaus- ja hintatiedot löydät oheisen linkin takaa.

https://www.reservilaismaja.fi/

VlResups_16102012 006

VlResups_16102012 008  VlResups_16102012 001