Ampumisharjoittelu tuottaa tuloksia

Yhdistyksemme menestyi RUL:n vuoden 2013 toimintakilpailussa. Yksi menestyksen avaimista on runsas
ampumisharjoitusten määrä ja jäsenmäärään suhteutettuna runsas osallistuminen. Kerrallaan ampujia on
ollut 4-8, mikä merkitsee 10-20 prosenttia yhdistyksen jäsenmäärästä. Näin määriteltynä sekä ilma- että
ruutiaseilla harjoittelu on suosituin toimintamuotomme. Lisäksi kaikki on voitu tarjota ilmaiseksi ns. jäsenetuna.
Harjoittelua jatketaan ilma-aseilla huhtikuun ajan tiistaisin. Toukokuussa siirrytäänkin sitten ruutiaseisiin ja ulkoradalle.

Tätä ilmapistoolitaulua voitaneen käyttää vaikkapa mallina, miten ampuminen tulee toteutta. Sarja on 26.3.2014 Risto Kankaan ampuma.

Tätä ilmapistoolitaulua voitaneen käyttää vaikkapa mallina, miten ampuminen tulee toteuttaa. Sarja on 26.3.2014 Risto Kankaan ampuma.