26.8 Haastekilpailu Hietakaulassa Veitsiluoto/Kemi

Tiistaina 26.8 haastekilpailu Veitsiluodon ja Kemin reserviupseereiden välillä.

Alkaen klo 17:00 Hietakaulan ampumaradalla.