Jäsentiedote 8 2014

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Aika keskiviikko 22.10.2014 klo 18.00 alkaen

Paikka Länsi-Pohjan Insinöörit ry:n toimitilat, Meripuistokatu 16

Esitelmä

Kahvitarjoilu

TERVETULOA!

Hallitus
ESITYSLISTA

Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen

Asiat
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi
pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Vahvistetaan vuoden 2015 toimintasuunnitelma
5. Vahvistetaan vuoden 2015 jäsenmaksun suuruus
6. Vahvistetaan vuoden 2015 talousarvio
7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
9. Valitaan hallituksen muut jäsenet
10. Valitaan toimintavuodelle 2015 toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
11. Valitaan yhdistyksen toimintajaostojen vetäjät
12. Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin
13. Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaiden valitsemisesta piirihallitukseen
14. Päätetään piirin sääntöjen edellyttäminen edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin
15. Päätetään yhdistyksen edustajat Kivalon Reserviläismajayhdistys ry:n hallitukseen ja kokouksiin
16. Päätetään, miten sääntöjen 9 §:n 3:nnessa momentissa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava ja kokouskutsujen jakelutapa
17. Palkitsemiset ja arvonta
18. Käsitellään hallituksen esittämät ja jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 14 §:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu
19. Kokouksen päättäminen

 

Hallitus