Aseveljien liitto ry 1940-1945

Otto Kananen oli talvisodan jälkeen tiiviisti työelämässä, mutta sen ohella hänen maalaisjärkensä vaati mukana olemista vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä talvisodan jälkeenkin. Kodittomana työmiehenä kait olisi pitänyt olla punalippujen takana huutamassa aseellista puolustusta vastaan, mutta sitä Otto ei kokenut oikeana ja viisaana. Sosialistinen itänaapuri oli oman käden oikeudella ottanut suuren osan maastamme itselleen. Oliko se vähempiosaisen puolella olevaa työväenpolitiikkaa?

Maassamme nähtiin tarvetta kehittää vapaaehtoisella pohjalla maanpuolustustyötä edelleen. Siksi Suomen Aseveljien Liitto perustettiin heti talvisodan jälkeen. Järjestön tehtäväksi määriteltiin vaikeuksiin joutuneiden aseveljien, kaatuneiden omaisten, sotaleskien ja -orpojen, sotainvalidien sekä siirtoväen avustaminen. Sen katsottiin olleen vastavoima Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuralle, jota Neuvostoliitto tuki kaikella arvovallallaan. Perustamiskokous järjestettiin Helsingissä Säätytalossa 4. elokuuta 1940. Kokoukseen osallistui kaikkiaan noin 200 aseveliyhdistyksen edustajaa kautta Suomen. Kokous kutsui marsalkka Mannerheimin Liiton ensimmäiseksi kunniajäseneksi. Puheenjohtajaksi valittiin kenraalimajuri Paavo Talvela ja liittotoimikuntaan eri yhteiskuntaryhmien edustajia.

Viitasaarella perustettiin talvisodan jälkeen Suomen Aseveljien Liitto r.y:n alainen paikallisyhdistys Viitasasaaren Aseveljet r.y., jonka jäseneksi Otto Kananen liittyi v. 1941, hän oli jäsen n:o 353. Puheenjohtajana toimi Arvo Hillu.

Otto_K_1Otto_K_2

Otto_K_3

Edellä olevat kuvat ovat vahvistuksena paikkakunnalla toimineesta valtakunnallisen järjestön paikallisyhdistyksestä. Viite, Otto Kanasen SAVL:n jäsenkirjasta kirjoittajan ottamat kopiot 27.4.2016. Otto oli maksanut ennen jatkosotaa yhden kerran jäsenmaksun ja ylimääräisen maksun, yhteensä 10 mk v.1941.  Jäsenmaksun arvo oli vaatimaton, mutta asian yhteiskunnallinen merkitys oli sitäkin suurempi.

Liitolla oli oma lehti Aseveli, jonka toimittajana oli aluksi kapteeni Unto Varjonen. Liitto lakkautettiin SKP:n ja valvontakomission vaatimuksesta 1945. Jäsenyys tähän järjestöön oli verrattavissa asekätkentään, siksi pöytäkirjat luultavasti tuhottiin, samoin jäsenkirjat ja todisteet kuulumisesta järjestöön.

Kananen Otto Kansallinen veteraanipäivä 2016

Mauri Kananen