Juvan Reserviupseerikerho ry on Suomen Reserviupseeriliitto ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

  • ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti mm. tiedotuksen ja kurssitoiminnan avulla;
  • harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa;
  • ylläpitämällä sotilasperinteitä sekä tukemalla sotilasperinnetoimintaa ja perinteen keräämistä ja tallentamista;
  • järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus ja kilpailutilaisuudet.

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

Toiminnan painopisteet vuonna 2019 ovat

  • Jäsenhankinta ja -huolto: Uusien jäsenten perehdyttäminen ja yhteydenpito
  • Prosenttiammunan elvyttämisen jatkaminen mm. Noptel-laitteella ja PV:n ampumamestaruuskilpailujen osanottopohjan laajentaminen
  • Vapaaehtoisen maanpuolustustyön näkyvyyden lisääminen
  • Veteraaniyhteistyön kehittäminen ja veteraaniperinteen säilyttäminen (kenttähaupitsin 155 H 15 Saint Chamond hoito)
  • Yhteistyö Juvan reserviläisten kanssa
  • Päämajajotoksen järjestelyt