Reserviupseerikoulutus

Upseereiden ja aliupseereiden järjestämällä  ja samalla MPK:n lisäkurssilla voi ylläpitää valmiuksiaan toimia tehtävissään. Aliupseereiden Tapani Ikosen ottamassa kuvassa perehdytään kertasingon käsittelyyn kapt Ari Heikkisen johdolla.

Reserviupseerikoulutuksesta, koulutuksesta ja ylenemisestä reservissä saat tietoja RUL:n kotisivuilta, joille voit siirtyä tästä.

Varusmiespalvelun jälkeen reserviupseerit voivat ylläpitää ja kehittää valmiuksiaan puolustusvoimien järjestämissä kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa.  Näistä saat lisätietoja mm. puolustusvoimien kotisivuilta. Etelä-Savon aluetoimistosta saat lisätietoja mm. maakuntajoukoista.

Koulutusta voi hankkia myös siviilissä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseilta ja reserviupseerikerhojen, -piirien ja liiton koulutustilaisuuksissa. Käytännössä näitä taitoja voi kokeilla mm. toimimalla kouluttajana eri kursseilla tai osallistumalla paikallisosastotoimintaan. Lisätietoja vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta saat mm. RUL:n ja MPK:n toimistoista.

Reserviupseerin asema sodanaikaisen joukon johtajana velvoittaa tämän huolehtimaan omasta kenttäkelpoisuudestaan ja valmiuksistaan. Tähän puolustustusvoimien tarjoama pakollinen koulutus ei yleensä riitä.