Ammunta

Perustietoa

Reserviläisten ampumaturva on tarkoitettu Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Suomen Rauhanturvaajaliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Maanpuolustusnaisten liiton alle 70-vuotiaille jäsenille. Ampumaturva antaa osallistumisoikeiden Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton niihin liittotason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa ammunta on keskeisessä roolissa.

Ampumaturva antaa myös oikeuden osallistua em. liittojen piirien sekä jäsenyhdistysten niihin tapahtumiin tai kilpailuihin, joissa harjoitetaan ammuntaa ja joissa vaaditaan Reserviläisten ampumaturvan tai Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailu- tai harrastelisenssin voimassaoloa. Lisäksi ampumaturva antaa oikeuden osallistua sellaisiin Puolustusvoimien tai muiden tahojen kanssa yhteisiin tilaisuuksiin tai tapahtumiin, joissa vaaditaan Reserviläisten ampumaturvan voimassaoloa.

Reserviläisten ampumaturvan toinen keskeinen tekijä on sen sisältämä tapaturma- ja vastuuvakuutus. Lisää aiheesta.

Prosenttiammunta

Prosenttiammunnan tarkoituksena on aktivoida koko jäsenistö säännölliseen ampumaharrastukseen. Prosenttiammunnassa kilpailevat RUL:n yhdistykset ja piirit keskenään vuosittain suurimmasta suhteellisesta osanotosta jäsenmääräänsä nähden.

Prosenttiammuntaan lasketaan kaikki vähintään kymmenen laukausta käsittävät ampumasuoritukset, joissa käytetään RESUL:n, RUL:n, RES:n, SAL:n tai SML:n kilpailulajeissa käytettäviä aseita. Myös hyväksytty hirvi-, kauris- tai karhuampumakoe lasketaan suoritukseksi prosenttiammunnassa.

Noptel-ammunta kuuluu SAL.n lajeihin kuten muutkin vastaavat ammunnat ja se hyväksytään prosenttiammunnan lajiksi.

Prosenttiammunnan kilpailuaika on nyt kalenterivuosi. Tulos lasketaan 1.1.-31.12. välisenä aikana järjestetyistä liittojen, piirien tai kerhojen valvotuista kilpailuista, ampumaharjoituksista, koulutus- ja koetilaisuuksista. Kultakin osallistuneelta yhdistyksen jäseneltä merkitään yksi ampumasuoritus vuodessa.

Suur-Savon piirin alueella on käytössä Noptel-aseet, joiden hankintaa kerhokin on avustanut ja esitellyt mm. toimintapäivien yhteydessä.

Voit kirjata prosenttiammunnan suorituksesi ampumapäiväkirjaasi, jota ylläpidetään sähköisessä kuntokortissa.

Ylläolevassa, Tapani Ikosen ottamassa artikkelikuvassa Uimasalon jotoksen ampumarastilla partio suorittaa tehtäväänsä, joka kirjautuu myös prosenttiammunnan tuloksiin. Uimasalon jotos järjestetään vuosittain yhteisesti aliupseerein ja upseereiden toimintamuotona.