JÄSENKYSELY 2013 palaute

 

Tästä linkistä kyselyn tulosten esittelyyn (powerpoint-esitys)
LUE>>

Jäsenkysely 2013

Toimintavuoden suunnitelmassa ollut jäsenkysely toteutettiin aikavälillä 27.2.-15.3.2013.
Jäsenkysely on hyvä keino ylläpitää ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja samalla annetaan jäsenille mahdollisuus vaikuttaa toiminnan kehittämiseen.

Lyhyt yhteenveto:

Vastausprosentiksi muodostui mukavasti lähes 30%, Kiitos siitä!

Vastaajien ikä oli pääasiassa yli 40 vuotta, mutta muutamia nuorisolomakkeitakin palautui.
Kerhon toimintaan osallistumishalukkuutta löytyy, mutta rajoittaviksi tekijöiksi mainittiin
Useimmissa vastauksissa ikä, mutta myös muut harrastukset, perhe ja poissaolo paikkakunnalta tuli esille.

Kerhon tärkeimmiksi tehtäviksi koettiin:

–          Toiminta paikallisten reserviläisten yhdyssiteenä

–          Yhteiskunnallinen vaikuttaminen maaanpuolustusedellytysten ylläpitämiseksi

–          Sotilasammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen

–          Reserviläisliikunta ja kenttäkelpoisuus (sis. Kuntoilu ja ammunta)

–          Veteraaniyhteistyö ja perinnetoiminta

Kerhon mieleisimmiksi toiminnoiksi mainittiin:

–          Muistotilaisuudet (Saksanniemi, Jouluaaton kunniavartio, jne.)

–          Kerhoillat, joulusauna mukaan lukien

–          Ampumatoiminta Munkkalassa

–          Esitelmätilaisuudet (vuosikokousten yhteydessä)

–          Tutustumismatkat
Kaikista vastaajista 90% halusi tiedotteet sähköisessä muodossa.

LUE LISÄÄ >>