Noptel Cup säännöt

MIKKELIN RESERVINUPSEERIT RY:N NOPTEL CUP KILPAILUN SÄÄNNÖT

1 YLEISTÄ

Noptel Cup on vuosittain järjestettävä Mikkelin reservinupseerien ja Mikkelin reserviläisten ampumakilpailu. Yhdistyksien hallitukset

hyväksyvät säännöt vuosittain. Vuonna 2016 cupissa ammutaan kuusi osakilpailua, joista neljä ammutaan sisällä rynnäkkökivääriammuntakilpailuna ja kaksi ulkona ns. toiminnallisena ammuntana.

2 AMMUNNAN KULKU JA SÄÄNNÖT

2.1 Rynnäkkökivääriammuntakilpailun kulku ja säännöt

Kilpailussa käytettävä fyysinen ampumaetäisyys on 10 metriä ja simuloitu etäisyys 150 m.

Kilpailussa maalina käytetään ampumataulua Noptel H-111.

Kilpailussa ammutaan kaksi erillistä 10 laukauksen kilpasarjaa. Ennen kilpasarjaa ammutaan 3 kohdistuslaukausta.

Ensimmäisessä kilpasarjassa ammutaan 10 laukausta kääntyviin tauluihin. Taulut ovat näkyvissä 5 sekuntia ja piilossa 10 sekuntia. Laukausten välissä aseen perä on laskettava ampuma-alustalle.

Toinen kilpasarja ammutaan ns. pikasarjana jolloin taulut ovat näkyvissä 30 sekuntia, jona aikana on ammuttava kaikki 10 laukausta. Ase saa olla ampuma-asennossa koko toisen kilpasarjan ajan.

Kilpailusarjat ammutaan pareittain. Jos osallistujia on pariton määrä, niin kilpailun johtaja määrää viimeiseen pariin toisen ampujan. Määrätyn ampujan sarjaa ei huomioida kilpailussa.

Teknisessä vikatilanteissa (noptel, kääntölaite tai ase) toiselle ampujalle on annettava mahdollisuus ampua sarja rauhassa loppuun asti. Jos toinen ampuja kokee että häiriötilanne haittaa keskittymistä voi hänkin keskeyttää sarja. Kilpailunjohtaja voi määrätä sarjan uusittavaksi.

Toimitsijat saavat osallistua kilpailuun.

Kilpailunjohtajana toimii Mikkelin reservinupseerien ampumaupseeri tai tämän määräämä varahenkilö.

2.2 Toiminnallisen ammuntakilpailun kulku ja säännöt

Kilpailunjohtaja päättää käytettävien taulujen ja laukausten määrän kilpailupäivänä sääolosuhteiden perusteella. Kilpailussa käytetään prismoilla varustettuja vanerisia siluettimaaleja, joissa on 5, 4 ja 2 pisteen osuma-alueet (vrt. sra).

Jokainen kilpailija ampuu radan kerran. Rataan tutustuminen kilpailunjohtajan määräämällä tavalla. Ennen suoritusta kilpailija saa ampua max. 3 kohdistuslaukausta. Tulos saadaan jakamalla osumapisteiden summa ammuntaan käytetyllä ajalla (vrt. sra).

Kilpailunjohtaja voi päätöksellään määrätä suorituksen uusittavaksi.

Toimitsijat voivat osallistua kilpailuun. Kilpailunjohtajan on ratasuunnittelussa otettava huomioon ettei toimitsijat saa etua suhteessa muihin kilpailijoihin.

Kilpailunjohtajana toimii Mikkelin reservinupseerien ampumaupseeri tai tämän määräämä varahenkilö.

3 Kilpailut

3.1 Yhdistyksien välinen Noptel cup

Osakilpailussa otetaan huomioon molempien yhdistyksien kolme parasta ampujaa. Paras suoritus saa yhdistykselle 6 pistettä, toinen 5 pistettä, kolmas 4 pistettä, neljäs 3 pistettä, viides 2 pistettä ja kuudes yhden pisteen.

Kokonaiskilpailuun lasketaan kaikkien kuuden osakilpailun pisteet.

Tasatuloksen sattuessa paremmuus ratkaistaan laskemalla osakilpailujen 1. sijat, 2. sijat, 3. sijat jne…

Kokonaiskilpailun voittanut yhdistys palkitaan ikuisesti kiertävällä kiertopalkinnolla.

3.2 Mikkelin reservinupseerien Noptel Cup

Osakilpailun voittaja saa 20 pistettä, 2. saa 19 pistettä, 3. 18 pistettä jne…

Kokonaiskilpailuun lasketaan neljän (3 rk+1 toiminnallinen) osakilpailun pisteet. Tasatuloksen sattuessa paremmuus ratkaistaan laskemalla kolmen rynnäkkökiväärikilpailun sarjojen tulokset yhteen.

Kokonaiskilpailun voittaja palkitaan kunniakirjalla ja ak47:lla (deko), joka on ikuisesti kiertävä kiertopalkinto. Sijat 2-3 palkitaan kunniakirjalla. Palkinnot luovutetaan yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä.

Noptel Cupin kiertopalkinto

Noptel Cupin kiertopalkinto

3.3 Mikkelin reserviläisten Noptel Cup

(ei asiasisältöä)

3.4 Rynnäkkökivääriammuntakilpailu (osakilpailut III-VI)

Kilpailun voittaa parhaan osakilpailutuloksen tehnyt ampuja. Viisi parasta ampujaa palkitaan Puolustusvoimien mitalilevykkeellä.