Tietoa meistä

Mikkelin Reservinupseerit ry

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

  • Ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti mm. tiedotuksen ja kurssitoiminnan avulla.
  • Harjoittamalla koulutus- ja julkaisutoimintaa.
  • Ylläpitämällä sotilasperinteitä sekä tukemalla sotilasperinnetoimintaa ja perinteen keräämistä ja tallentamista.
  • Järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet.

Yhdistys ei osallistu poliittiseen toimintaan.

Mikkelin Reservinupseerit ry on Suomen Reserviupseeriliitto ry:n (RUL) paikallisyhdistys ja kuuluu liiton piiriyhdistyksenä olevaan Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry:een.

Yhdistyksessä on noin 220 henkilöjäsentä (2023). Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet. Yhdistyksen jäseneksi voi hakea ja liittyä reservinupseerin koulutuksen saanut täysi-ikäinen ja yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö. Hallituksen nykyisen kokoonpanon ja yhteystiedot löytyvät täältä.

Mikkelin Reservinupseerien toiminta on alkanut vuonna 1931. Yhdistys sai nykyisen nimensä Mikkelin Reservinupseerit ry vuonna 1968. Vuonna 2021 Mikkelin Reservinupseerit ry täytti 90 vuotta.

Yhdistyksen säännöt löytyvät tästä.