Hallitus

Mikkelin Reservinupseerit ry:llä on jäsenistön valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu kulloinkin vahvistettu määrä jäseniä, 8-10 reservinupseeria.

Hallitus valmistelee ja toimeenpanee yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita, tapahtumia ja koulutuksia.

Jäsen

Asko Laukkanen

Kapteeni (res)

Puheenjohtaja

Pekka Kärkkäinen

Kapteeni (res)

0400 173 425

pekka.karkkainen(a)maanmittauslaitos.fi

Jäsen

Olli Miettinen

Majuri (res)

Sihteeri

Seppo Anttalainen

Yliluutnantti (res)

anttalainen.seppo(a)gmail.com

Jäsen

Vesa Väänänen

Kapteeni (res)

Jäsen

Hannu Rautio

Kapteeni (res)

Jäsen

Jarmo Snicker

Yliluutnantti (res)

Varapuheenjohtaja

Jan-Aulis Hiltunen

Kapteeni (res)