Historia ja toiminta-arkisto

Aikakirjojen mukaan Mikkelin Reserviupseerikerho (tarkemmin valtakunnallisen Reserviupseerikerhon Mikkelin alajaosto) perustettiin Mikkelin suojeluskunnan talolla 30.1.1931. Perustamiskokouksessa oli läsnä 10 reserviupseeria. Kerhon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin perustavan kokouksen koolle kutsunut res. luutnantti J.A. Hari. Ensimmäisen hallituksen jäseniksi valittiin res. luutnantti Pulkkinen, res. ins. luutnantti Ruuskanen sekä res. vänrikit Pasanen ja Lättilä. Jäseniä kerhoon ilmoittautui ensimmäisenä toimintavuonna 24.

Kerhon rekisteröintiä viivästytti samaan aikaan virinnyt ajatus perustaa valtakunnallinen reserviupseeriliitto, joka perustettiinkin saman vuoden toukokuussa. Vuonna 1968 huhtikuun 1. päivä kerho sai uudet säännöt ja sen nimeksi rekisteröitiin Mikkelin Reservinupseerit r.y.

Yhdistyksen toiminnan tarkoitukseksi kirjattiin mm. jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä toimiminen. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä mm. fyysistä kuntoa, ampumataitoa sekä henkisiä johtaja- ja esimiesvalmiuksia kehittävää toimintaa. Maanpuolustustahtoa ja – tietoa ylläpidetään järjestämällä mm. erilaisia asiantuntijaesitelmiä ja osallistumalla erilaisiin maanpuolustusaiheisiin tilaisuuksiin.

Tänä päivänä yhdistyksen tarkoitusperien toteutuksessa korostuu yhteistyö sidosryhmien kanssa. Tärkeitä kumppaneita ovat Puolustusvoimat ja erityisesti Etelä-Savon aluetoimisto sekä muut maanpuolustusjärjestöt ja -yhdistykset, kuten Mikkelin Reserviläiset ry. Koulutuksen saralla merkittävä yhteistyökumppani on Maanpuolustuskoulutus (MPK). Lukuisat jäsenet ovat osallistuneet MPKn kursseille niin oppilaina kuin kouluttajinakin.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee reserviin tai varareserviin kuuluva upseeri, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen yli 220 jäsenen keski-ikä on 48 vuotta. Jäsenistä vajaa kolmannes on alle kolmekymmentävuotiaita ja neljännes 31–50-vuotiaita. Varareserviin siirtyneitä on noin 45 %, joista 18 % on yli 70-vuotiaita. Naisiakin jäsenistöömme kuuluu ja on ollut hallituksessakin.

Kunniajäseniä ovat kapteenit Mauno Punkka, Erkki Kuukka ja Antti Sajaniemi.

Yhteiskunta on muuttunut Mikkelin Reserviupseerikerhon perustamisen alkuvuosista perusteellisesti. Suhtautuminen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen on vaihdellut vuosikymmenten saatossa. Mikkelin Reservinupseerit on kuitenkin toiminut kaikissa olosuhteissa aktiivisesti jäsentensä maanpuolustustahdon, -taitojen ja kykyjen kehittämiseksi.

Vuonna 2021 Mikkelin Reservinupseerien toiminnan aloittamisesta tulee kuluneeksi 90 vuotta.