Ampumapaikan käyttösäännöt

NIKULANVUOREN AMPUMAPAIKAN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

 1. Asiaton oleskelu ja liikkuminen ampumapaikka-alueella on kielletty.
 2. Ampumapaikalla saavat ampua ainoastaan Naantalin Reservinaliupseerit ry:n, Naantalin Reserviupseerit ry:n ja Naantalin Maanpuolustusnaiset ry:n jäsenet, jotka tarvittaessa ovat velvolliset todistamaan jäsenyytensä. Mikäli et kuulu yhteenkään edellä mainituista yhdistyksistä, ota yhteyttä ampumapaikan vastuuhenkilö Keimo Salmikiveen, p. 0500 746 665.
 3. Jokaisella ampujalla on oltava voimassa oleva ampujavakuutus.
 4. Ampumapaikalla käytettävän aseen kaliiperi saa olla korkeintaan .22-kaliiperia.
 5. Ampumapaikan käyttö on sallittu arkisin klo 10.00 – 20.00, lauantaisin klo 10.00 – 17.00 ja sunnuntaisin klo 14.00 – 17.00 välisenä aikana. Ammunta on kiellettyä juhlapyhinä, joulu- ja juhannusaattona sekä pääsiäislauantaina.
 6. Ampumapaikalla / alueella on jokaisen noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita paikan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai erikseen annetaan. Jokaisen on huolehdittava siitä, että hän ei vaaranna
  yleistä turvallisuutta, tuota vahinkoa ampumapaikalle tai aiheuta häiriöitä.
 7. Yleisestä järjestyksestä ampumapaikalla huolehtivat yhdistysten hyväksymät tai määräämät valvojat, joiden ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.
 8. Useamman kuin yhden ampujan ollessa samanaikaisesti ampumassa on yhden toimittava ammunnan johtajana.
 9. Ennen ammunnan aloittamista on nostettava salkoon punainen merkkilippu.
 10. Aseen saa ladata vain ammuntapaikalla. Muualla ase on pidettävä lataamattomana.
 11. Ampumapaikalla asetta on käsiteltävä aina ampumasuuntaan.
 12. Asetta ei saa käsitellä silloin kun ampumapaikan etupuolella on ihmisiä.
 13. Ammunta on keskeytettävä välittömästi, mikäli varoalueella havaitaan sinne kuulumatonta liikettä tai joku ampujista tekee vaarantavan virheen.
 14. Radan teknisiä laitteita saavat asentaa, muuttaa tai huoltaa vain ne, jotka toimikunta on siihen määrännyt tai oikeuttanut.
 15. Yleisön, joka seuraa kilpailuja tai harjoituksia, tulee olla sille varatulla alueella.
 16. Poistuessaan ampumapaikalta, jokaisen ampujan on varmistuttava siitä, että ase on lataamaton. Käytetyt taulut, tyhjät panoslaatikot, hylsyt ja muut roskat on kerättävä ja pantava niille varatuille paikoille. Muutenkin on huolehdittava siitä, että ampumapaikka jää siistiin kuntoon.
 17. Ammunnan päätyttyä punainen merkkilippu on laskettava alas.
 18. Ammunnan jälkeen jokaisen ampujan tulee merkitä ampumapaikan käyttökirjaan nimensä, ammuttujen laukausten määrä ja käytetyn aseen tyyppi (kivääri / pistooli). Käyttökirjaan tulee merkitä myös mahdollisen ammunnan johtajan nimi.
 19. Ampujan tulee ilmoittaa onnettomuuksista, häiriötilanteista ja havaitsemastaan epäkohdasta tai ilkivallasta ampumapaikan vastuuhenkilölle.
 20. Naantalin Reservinaliupseerit ry:llä, Naantalin Reserviupseerit ry:llä ja Naantalin Maanpuolustusnaiset ry:llä on oikeus järjestää ampumapaikalla kilpailuja. Järjestävä yhdistys on velvollinen hankkimaan asianomaisen luvan.
 21. Henkilö, joka ei noudata edellä mainittuja sääntöjä, voidaan poistaa ampumapaikalta tai hänelle voidaan määrätä ampumapaikan käyttökielto.

Naantalissa 3.6.2015

Naantalin Reservinaliupseerit ry
Naantalin Reserviupseerit ry
Naantalin Maanpuolustusnaiset ry