Maastourheilu

Tukea suunnistustaitojen ylläpitoon

Riittävä suunnistustaito on osa jokaisen reserviläisen kenttäkelpoisuutta. Voit ylläpitää suunnistustaitoasi osallistumalla Turku-Rasteille tai vastaavaan kuntosuunnistukseen. Yhdistys maksaa jäsenille enintään viiden kerran osallistumismaksun (max 8 euroa) sekä mahdollisen EMIT-kortin vuokran (max 2 euroa) kalenterivuodessa (yhteensä max 10 euroa/kerta ja yhteensä max 50 euroa/jäsen) osallistumisesta Turku-Rasteille tai vastaaviin kuntosuunnistustapahtumiin. Korvaukset maksetaan hakemusten perusteella ja kaikki korvattavat osallistumiset tulee hakea yhdellä kertaa. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että korvattavan tapahtuman tulosluettelosta löytyy korvausta hakevan jäsenen nimi ja että firmaksi on laitettu yhdistyksemme nimen lyhenne muodossa ”NARU” (ilman lainausmerkkejä). Hakemukset tulee toimittaa urheilu-upseerille kirjallisena 1.12. mennessä (nimi, osallistumispäivät ja -paikat sekä tilinumero).