Hallitus

Salon Seudun Reserviupseerit Ry:n hallitus 2020

Hallituksen puheenjohtaja: Hannu Pölönen
Varapuheenjohtaja: Kari Mahlberg
Sihteeri: Tapio Turunen
Henkilöstöupseeri: Ari Leino
Urheilu-upseeri: Samuli Talvia
Tiedotusupseeri: Juhani Metsäpelto
Järjestelyupseeri: Robert Salokannel
Lippu- ja nuorisoupseeri: Kasperi Saarinen
Yritysyhteistyöupseeri: Pertti Vuorio