Koulutus

Koulutustoimintaa johtaa koulutustoimikunta, jonka puheenjohtajan ja jäsenet hallitus vahvistaa vuosittain.

Kerhomme koulutustoiminta on aktiivista. Korkeatasoisia esitelmiä on järjestetty vuosittain 5-6. Aiheet on valittu siten, että mukana on ollut sekä sotahistoriaan että nykyaikaiseen sodankäyntiin liittyviä esitelmiä. Yhdistys on noudattanut avoimien ovien politiikkaa. Kaikki tilaisuudet ovat olleet avoimia myös muille kuin kerhon jäsenille.

Tulevat koulutukset löydät tapahtumakalenteristamme.

Koulutustoimikunta

Pj. Timo Luukka
Jari Laakkio
Ari Leino
Mikko Halkilahti
Tapio Turunen
Kari Mahlberg