Urheilu

Urheilutoimintaa johtaa urheilutoimikunta, jonka puheenjohtajan ja jäsenet hallitus vahvistaa vuosittain.

Urheilutoimiknta järjestää liikuntatapahtumia, joilla ylläpidetään ja kehitetään maanpuolustustaitoja. Yhdistyksen jäsenille pidetään erilaisia kuntotestejä ja mestaruuskilpailuja. Lisäksi yhdistys osallistuu Varsinais-Suomen piirin ja RESUL:n mestaruuskilpailuihin.

Tulevat urheilutapahtumat löydät tapahtumakalenteristamme.

Vuoden urheilija ja kuntoilija

Kerhollemme valitaan vuosittain sekä vuoden urheilija että vuoden kuntoilija. Kilpailun säännöt löytyvät alta.

Urheilutoimikunta

Pj. Samuli Talvia
Reijo Hannus
Paavo Rastas
Kasperi Saarinen
Matti Mäkirinne
Kari Mahlberg
Aleksi Rantala

 

Turren kuntokierros

Entisen puheenjohtajamme Tor-Erik Lindqvistin, tuttavallisesti Turren, ideoimana on kehitelty kuntokalenteri Turren kuntokierros, jossa on eri kuntoilulajien harrastustilaisuuksia.

Kuntoilutilaisuudet antavat jäsenille mahdollisuuden tutustua eri lajeihin ja ovat samalla myös oman kunnon testitilaisuuksia. Tapahtumista saa myös testipisteitä RESUL:in sähköiseen kuntokorttiin.

Yleistä kilpailutoiminnasta:
Kuhunkin kilpailuun on nimetty vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tehtävät:
• kokoaa hyvissä ajoin joukkueen (aloitus vähintään 16 vrk ennen tapahtumaa)
• hoitaa ilmoittautumiset 8 vrk ennen kilpailupäivää
• sopii matkustamiset (lähtöpaikka, aika, autot)
Kilpailuun voi ilmoittautua myös siten, että ottaa yhteyden ao. kilpailun vastuuhenkilöön tai urheilu-upseeriin ja ilmoittautuu mukaan.

Urheilutoimikunta/Yhteystiedot:
Urheilu-upseeri Samuli Talvia 040 8238693
Vastuuhenkilöitä:
Matti Mäkirinne 0400 523258
Reijo Hannus 040 5411965
Paavo Rastas 734 6331, 040 7191969

RESUL Kuntokortti