Järjestely

Perinteiden vaaliminen koetaan kerhossa varsin tärkeäksi. Erilaisten kunnianosoitusten vietossa onkin jo pitkät perinteet. Kerhon lippu-upseeri vastaa siitä, että Suomen lippu ja kerhon lippu lippuvartioineen ovat mukana kunnianosoituksissa. Kerhon järjestelyupseeri huolehtii siitä, että toiminnassa tulevat myös hengelliset näkökohdat huomioonotetuksi.

Kunniavartiot sankarihaudoilla ovat kaatuneitten muistopäivänä, maanpuolustusväen kirkkopyhänä sekä itsenäisyyspäivänä..

Järjestelytoimikunta

Pj. Robert Salokannel
Kasperi Saarinen
Sauli Kaartinen
Timo Teinilä