Etusivu

Tervetuloa mukaan toimintaan sekä tutustumaan kerhon historiaan ja perinteisiin.
Reserviupseerikerhona teemme asioita, jotka varmasti kehittävät ja tukevat upseeritaitojasi.

Tehtäväsi ja oma terveytesi edellyttävät riittävän fyysisen kunnon ylläpitoa. Käytännössä kaikki liikuntalajimme sivuavat sotilaan perustaitoja. Harrastamme suunnistusta, ampumahiihtoa ja –juoksua, kuntosaliharjoittelua jne. Puolustusvoimien Palvelukeskuksen (PVPALVK) Rantatiellä sijaitseva liikuntahalli ja kuntosali ovat jäsentemme käytettävissä.

Ampumataidon ylläpitoon tarjoamme monipuoliset mahdollisuudet. Riittävä taito on välttämätöntä kyetäksesi mm. kouluttamaan oma joukkosi. Kaikki ampumalajit, ilma- ja pienoispistoolista sovellettuun reserviläisammuntaan, kuuluvat toimintaamme .

Varsinaista sotilaskoulutusta emme lain mukaan voi antaa, mutta autamme sinua löytämään koulutusta, joka ylläpitää ja kehittää taitojasi reserviupseerina.

Niin kauan kun joukossamme elää sotainvalideja, veteraaneja tai heidän leskiään, teemme työtä heidän hyväkseen. Kunniakansalaistemme avustaminen heidän elämänsä ehtoossa on velvoitteemme.

Tuusulassa on vanha ja rikas sotilasperinne. Ilmatorjuntarykmentin lähdettyä reserviupseerikerholle jäi hienoa perintöä vaalittavaksi.

Sääntöjensä mukaan:

Tuusulan Reserviupseerikerho ry on Suomen Reserviupseeriliitto ry:n jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä, valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

Järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, mukaan luettuna reserviläisurheilun sekä -ammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet, ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti mm. tiedotuksen ja kurssitoiminnan avulla sekä ylläpitämällä sotilasperinteitä, tukemalla sotilasperinnetoimintaa, perinteen keräämistä ja tallentamista.

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

Tuusulan Reserviupseerikerhossa on tällä hetkellä noin 200 jäsentä maa-, meri- ja ilmavoimien eri aselajeista.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee reserviin kuuluva tai siitä poistettu upseeri, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy (ks. sivu ”Jäseneksi”).

Meiltä löytyy paikka sinulle.