Ammunta

Tuusulan Reserviupseerikerho tarjoaa jäsenilleen hyvät mahdollisuudet ampumaharjoitteluun. Ulkorataharjoituksiin on mahdollisuus mm. Mäntsälän Hirvihaaran ampumaradalla. Kerho omistaa aseita, jotka ovat tapahtumissa jäsenten käytettävissä.

Kerho järjestää vuosittain mestaruuskilpailut useassa eri ampumalajissa. Toisinaan kerhon mestaruus ratkotaan Uudenmaan Reserviläispiirien kilpailujen yhteydessä. Tutustu pistooli-, SRA- ja kivääriammunnan lajikuvauksiin alavalikkojen kautta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset kilpailuihin:

1. ampumaupseeri Mikko Sipponen, 0440100690

2. ampumaupseeri Kimmo Heikkinen

SRA Isto Hyyryläinen, 050 521 3700

Tuusulan reserviupseerikerhon yleinen ampumaohjesääntö 1.2

1. Käsittele ampuma-asetta aina niin kuin se olisi ladattu ja varmistamaton.
2. Älä koskaan osoita ampuma-aseella ihmistä kohti.
3. Pidä aina sormi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis laukaisemaan aseen.
4. Ole varma maalistasi ja siitä mitä sen takana on.
5. Kaikki kerhon ampumatoiminta on johdettua. Ammunnolla on aina nimetty johtaja.
6. Ammunnan johtaja vastaa ammunnan järjestelyistä ja niiden turvallisuudesta.
7. Noudata aina ammunnan johtajan ohjeita.
8. Älä koske aseisiin tai patruunoihin ennen kuin saat ammunnan johtajalta siihen luvan.
9. Jos et tunne käytettävää asetta, kysy ammunnan johtajalta ohjeita.
10. Tunne ampumalajikohtaiset säännöt sen lajin osalta mitä olet ampumassa. Jos et ole varma säännöistä tai ammunnan kulusta, kysy ammunnan johtajalta ohjeita.
11. Jos olet ammunnan aikana missään vaiheessa epävarma siitä mitä sinun tulisi tehdä, niin älä ammu. Pidä ase turvalliseen suuntaan osoitettuna ja kysy ammunnan johtajalta ohjeita.
12. Jokainen osallistuja vastaa omasta näön- ja kuulonsuojauksestaan.
13. Jokainen osallistuja vastaa itse vakuutusturvastaan, suosittelemme reserviläisen ampumaturvaa. Joissain ammunnoissa vakuutus voi olla edellytyksenä osallistumiselle.

Tervetuloa mukaan!