Ammunta – pistoolilajit

Pienoispistooli pika-ammunta

Aseena on .22 LR vakiopistooli. Ampumamatka on 25 metriä. Kilpailutauluna käytetään 25 m olympiapistoolitaulua. Kullakin kilpailijalla on yksi taulu. Pika-ammunta käsittää 60 kilpalaukausta. Tuusulan Reserviupseerikerhon ammunnoissa olemme ampuneet ½-kilpailun = 2 sarjaa / aika.

5 laukauksen koesarja aikaa 10 s
4×5 laukauksen sarja, aikaa 10 s
4×5 laukauksen sarja, aikaa 8 s
4×5 laukauksen sarja, aikaa 6 s

Pienoispistooli 30+30 ls

Kilpailu on kaksiosainen. Ensin ammutaan 30 laukauksen ns. tarkkuusosio (kuusi viiden laukauksen sarjaa). Kuhunkin sarjaan on aikaa viisi minuuttia. Toisena osana on pikaosio. Pikaosiossa ammutaan myös kuusi viiden laukauksen sarjaa. Taulu on näkyvissä kolmen sekunnin ajan kutakin laukausta kohti ja sitten piilossa seitsemän sekuntia. Ennen kumpaakin osaa voidaan ampua yksi viiden laukauksen koesarja.

Isopistooli

Isopistooli on muuten sama laji kuin pienoispistooli 30+30 ls, mutta siinä käytetään isompikaliiperisia pistooleita. Minimikaliiperi on .32.

Sotilaspistooli

Sotilaspistoolikilpailu on useimmiten sama kuin isopistoolikilpailu. Aseina käytetään vähintään 9mm itselataavia pistooleita.

 

Täydelliset säännöt kuhunkin lajiin löytyvät linkeistä ResUL, Uudenmaan Reserviläispiiri ja SAL.