Lehtiartikkeleita toiminnasta

Helsingin Reservimeriupseerit ry julkaisee toiminnastaan kertovia juttuja erityisesti Helsingin Reservin Sanomissa sekä Rannikon Puolustajassa. Tälle sivulle kootuissa artikkeleissa esitellään aktiivijäsentemme kokemuksia ja monipuolista toimintaamme.

Helsingin Reservin Sanomissa julkaistuja artikkeleita

Helsingin Reservin Sanomat on Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin yhteinen tiedotus- ja uutislehti. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa paperisena ja kuudesti sähköisenä. Lehden levikki on noin 11 000 kappaletta. Lehden aiempiin numeroihin voit tutustua täällä.

Rannikon Puolustajassa julkaistuja artikkeleita

Rannikon Puolustaja on Rannikkoupseeriyhdistys RUY ry:n julkaisema meri- ja rannikkopuolustuksen merkittävin ja pitkäaikaisin ammatti- ja jäsenlehti. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sen levikki on noin 4 200 kappaletta. Rannikon Puolustaja on keskeinen julkaisu- ja tiedotuskanava useimmille meri- ja rannikkopuolustuksen ympäristössä toimiville  yhdistyksille ja killoille. Myös Merivoimat käyttää lehteä keskeisistä asioista tiedottamiseen. Lehden aiempiin numeroihin voit tutustua täällä.