Meritoiminta

Meritoiminta on tällä hetkellä yhdistyksemme aktiivisin toiminta-alue. Kuulumme linnakevene Lavansaaren käyttäjäyhteisöön, minkä ansiosta yhdistyksemme jäsenillä on erinomainen mahdollisuus osallistua lukuisiin sotilasmerenkulullisiin harjoituksiin ja tapahtumiin arki-iltojen koulutusajoista pidempiin kursseihin. Yhdistyksellämme on käytössä myös Stormwind-simulaattori, joka mahdollistaa mm. tutkanavigoinnin harjoittelun purjehduskauden ulkopuolella.

Linnakevene Lavansaari

Helsingin Reservimeriupseerien, Merireserviläisten ja Pelikaanikillan muodostamalla yhteisöllä on käytössään Merivoimien aiemmissa omistama L-103 linnakevene, jonka nykyisin omistaa MPK nimellä Lavansaari. HRMU:n osalta toimintaa vetävät Marko Vuorinen sekä Antti Komulainen, jotka samalla toimivat aluksen vastuupäällikkönä sekä vastuukonepäällikönä.

Linnakevene Lavansaari soveltuu erinomaisesti sotilasmerenkululliseen koulutuskäyttöön. Aluksessa on mm. kaksi itsenäisesti toimivaa tutkaa. Yhdistyksemme jäsenillä on mahdollista osallistua aluksella järjestettäviin koulutuksiin. Aluksella on purjehduskaudella jatkuvat torstaiset viikkoharjoituksen, joiden teemat muodostavat kansimiehen pätevyyttä vastaavan koulutuskokonaisuuden. Tämän lisäksi myös muut MPK:n harjoitusajot. Lisätietoja voi kysyä yhdistyksen puheenjohtajalta.

Aktiivisilla toimijoilla on mahdollisuus päästä mukaan MPK:n päällikkökoulutukseen, joka Lavansaaren osalta on alla olevan kaavion mukainen.

 

paallikkokoulutus_lavansaari

 

Lavansaari on rekisteröity lastialukseksi ja uppoumansa puolesta aluksen päällikkyys vaatii Trafin vaatimuksien mukaan Kotimaanliikenteen laivurikoulutuksen lisäksi 4 kk (120 päivää) meripalvelusta. Osallistumalla meritoimintaa on siis mahdollista saavuttaa merenkulun ammattitutkinto, joka oikeuttaa toimimaan ammattialuksen päällikkönä. Tarkemmat tiedot: Kotimaanliikenteen laivuri.