Ohjeita aseluvan hakemiseen

Ohjeita aseluvan hakemiseen

Nämä ohjeet on tehty aseluvan hakemiseen harrastuspohjalta. Metsästysperusteella prosessi on hieman suoraviivaisempi, mutta hankittavan aseen on sovelluttava metsästykseen. Myös tässä neuvotaan tarvittaessa.

Nurmeksen reserviupseereilla on tarkoitus saada oma ampuma-asekouluttaja vuoden 2023 aikana. Sellaista meillä ei vielä ole, joten todistuksen ampumaharrastuksesta joutuu vielä hakemaan muualta. Asia on kuitenkin työn alla (Päätös hallituksen kokouksessa 14.2.2023).

Seuraaville asetyypeille tarvitaan harrastustodistus:

 • Käsiase  eli pienoispistooli, pienoisrevolveri, pistooli tai revolveri, mukaanlukien ”erva-pistooli”, eli pistooli johon on vähintään yksi yli 20 patruunan lipas.
 • ”Erva-kivääri”: Itselataava kertatuli (”puoliautomaatti”) kivääri jossa käytetään keskisytytteistä patruunaa ja johon on vähintään yksi yli 10 patruunan lipas.

Erva on lyhenne sanoista ”erityisen vaarallinen”.

Käsiaseelle ja ”erva-pistoolille” kirjoitettavaan harrastustodistukseen vaaditaan:

 • Harrastuneisuutta vähintään 24 kuukautta, jonka aikana vähintään 10 harrastuskertaa, joiden tulee ajoittua tasaisesti kyseisen 2 vuoden ajalle. Jos tuolla 2 vuoden jaksolla on harrastuneisuudessa yli 4 kk tauko ilman pätevää syytä, harrastuneisuus ei täyty. Harrastuskerroiksi lasketaan pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla ja ilmapistoolilla ammutut harrastuskerrat. Lisäksi mm. kilpailun toimitsijana tai kouluttajana toimiminen hyväksytään harrastuskerraksi. Ilmapistooliammunta kelpaa harrastuskerraksi vain, jos se on kansainvälisen lajiliiton tai SAL:in mukainen harjoitus tai kilpailu (*). Emme kuitenkaan suosittele harrastuneisuuden painottamista ilma-aseammuntaan.(*) Käytännössä olympia-ilmapistooli harjoitus- tai kilpailu.
 • Ensimmäisen ja viimeisen harrastuskerran välillä pitää olla vähintään 24 kuukautta.

”Erva-kiväärille” kirjoitettavaan harrastustodistukseen vaaditaan:

 • Harrastuneisuutta vähintään 12 kk, jonka aikana vähintään 5 harrastuskertaa, joiden tulee ajoittua tasaisesti kyseiselle vuoden pituiselle jaksolle. Jos tuolla vuoden mittaisella jaksolla on yli 3 kk tauko ilman pätevää syytä, harrastuneisuus ei täyty. Harrastuskerraksi lasketaan vain ampuma-aselain 9§ 5 kohdan mukaisella keskisytytteistä patruunaa käyttävällä itselataavalla kiväärillä ammutut laukaukset.
 • Ensimmäisen ja viimeisen harrastuskerran välillä pitää olla vähintään 12 kuukautta.

Mikäli ERVA-kiväärin vaatimukset eivät täyty, se voidaan myös mahdollisesti hakea niin sanottuna ”B-kiväärinä” (jossa ei saa käyttää yli 10 patruunan lippaista), mutta jonka luvan voi myöhemmin päivittää ERVA-kivääriksi.

Harrastustodistuksia ei normaalisti kirjoiteta muiden ampuma-asetyyppien aselupien hakemista varten, koska aselaki ei sitä vaadi. Käsiaseelle ja erva-kiväärille vaaditaan hakijalta vähintään 20 vuoden ikä.

Harrastuneisuuden todistamisessa huomioitavaa

Harrastuneisuus todistetaan ampuma-asekouluttajalle todistuksen kirjoittamista varten ampumapäiväkirjalla tai muulla todistuksella ratakäynneistä. Harrastuneisuuden kesto lasketaan aina ensimmäisen ja viimeisimmän ampumakerran välisestä ajasta. Harrastuskertoja lasketaan enintään yksi per päivä.

Harrastuneisuudessa saa erityisillä perusteilla esiintyä ohjeistettua pitempi tauko. Näiksi erityisiksi perusteiksi on määritelty mm. sairaus tai ulkomaankomennus. Hakijan tulee itse esittää harrastuneisuuden tauon syy. Mikäli lupaviranomainen hyväksyy hakijan perusteleman tauon. Harrastuneisuus lasketaan yhteen jakso1 + jakso2 = vähintään 12 kk tai 24 kk (esimerkiksi: jakso1 8 kk + tauko 5 kk + jakso2 4 kk = 12 kk).

Aseluvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat

Haettaessa aselupaa poliisilaitoksella esitetään pyydettäessä poliisille myös ampumapäiväkirja. Aselupaa haettaessa mukaan kannattaa varata mukaan seuraavat dokumentit

 • harrastustodistus ja ampumapäiväkirja
 • mahdollinen SRA-kortti tai IPSC-ampujan status
 • yhdistyksen jäsenkortti
 • sotilaspassi
 • tietyille asetyypeille (käsiaseet ja ja erva-kivääri) jäsenyystodistus, josta ilmenee yhdistyksen jäsenyyden kesto.
 • henkilökortti tai passi (ajokortti ei kelpaa).

Haettaessa aselupaa ampumaurheiluperusteella lajina SRA tai IPSC on SRA- tai IPSC statuksen osoittaminen pakollista. SRA status ilmenee nykyään RUL jäsenkortista.

Lisäksi hakija on ja on ollut luvan hakemista edeltäneiden 12 kuukauden ajan Yhdistyslain (503/1989) 4 §:ssä tarkoitetun luvan saaneen yhdistyksen jäsen.

Jäsenyystodistusta voi pyytää yhdistyksen hallitukselta. Hallitus

Mitä ampumapäiväkirjaan tulee merkitä?

Ampumapäiväkirjassa tulee olla:

 • hakijan nimi
 • harrastuskerran päivämäärä
 • harrastuskerran tyyppi ja sillä käytetty asetyyppi/asetyypit.

Ampumapäiväkirjoihin kannattaa kerätä kunkin ampumatapahtuman järjestäjältä tai vaikka toiselta siihen osallistuvalta ampujalta allekirjoitus ja tarvittaessa nimenselvennös ja esimerkiksi puhelinnumero. Allekirjoitukset lisäävät ampumapöytäkirjaan todistusarvoa. Ampumapäiväkirjan harrastuskerran voi allekirjoittaa toki itsekin, tosin tällöin päiväkirjan todistusarvo on heikko.