Ohjeita aseen hankkimisluvan hakemiseen

Ohjeita aseen hankkimisluvan hakemiseen

Nämä ohjeet on tehty aseen hankkimisluvan hakemiseen harrastuspohjalta. Metsästysperusteella prosessi on hieman suoraviivaisempi, mutta hankittavan aseen on sovelluttava metsästykseen. Myös tässä neuvotaan tarvittaessa.

Nurmeksen reserviupseereilla on kaksi omaa poliisin hyväksymää ampuma-asekouluttajaa: Kimmo Korhonen ja Jari Nykänen. Kun sinulla on riittävät merkinnät kasassa, niin pyydä todistus jommaltakummalta. Nurmeksessa saat todistuksen myös ilman erillistä korvausta NAS ampuma-asekouluttajilta.

Seuraaville asetyypeille tarvitaan harrastustodistus:

 • Käsiase  eli pienoispistooli, pienoisrevolveri, pistooli tai revolveri, mukaanlukien ”erva-pistooli”, eli pistooli johon on vähintään yksi yli 20 patruunan lipas.
 • ”Erva-kivääri”: Itselataava kertatuli (”puoliautomaatti”) kivääri jossa käytetään keskisytytteistä patruunaa ja johon on vähintään yksi yli 10 patruunan lipas.

Erva on lyhenne sanoista ”erityisen vaarallinen”.

Huomaa että haulikko ja pienoiskivääri eivät ole erva -aseita, vaikka lipaskapasiteetti ylittyisikin.

Käsiaseelle ja ”erva-pistoolille” kirjoitettavaan harrastustodistukseen vaaditaan:

 • Harrastuneisuutta vähintään 24 kuukautta, jonka aikana vähintään 10 harrastuskertaa, joiden tulee ajoittua tasaisesti kyseisen 2 vuoden ajalle. Jos tuolla 2 vuoden jaksolla on harrastuneisuudessa yli 4 kk tauko ilman pätevää syytä, harrastuneisuus ei täyty. Harrastuskerroiksi lasketaan pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla ja ilmapistoolilla ammutut harrastuskerrat. Lisäksi mm. kilpailun toimitsijana tai kouluttajana toimiminen hyväksytään harrastuskerraksi. Ilmapistooliammunta kelpaa harrastuskerraksi vain, jos se on kansainvälisen lajiliiton tai SAL:in mukainen harjoitus tai kilpailu (*). Emme kuitenkaan suosittele harrastuneisuuden painottamista ilma-aseammuntaan.(*) Käytännössä olympia-ilmapistooli harjoitus- tai kilpailu.
 • Ensimmäisen ja viimeisen harrastuskerran välillä pitää olla vähintään 24 kuukautta.

”Erva-kiväärille” kirjoitettavaan harrastustodistukseen vaaditaan:

 • Harrastuneisuutta vähintään 12 kk, jonka aikana vähintään 5 harrastuskertaa, joiden tulee ajoittua tasaisesti kyseiselle vuoden pituiselle jaksolle. Jos tuolla vuoden mittaisella jaksolla on yli 3 kk tauko ilman pätevää syytä, harrastuneisuus ei täyty. Harrastuskerraksi lasketaan vain ampuma-aselain 9§ 5 kohdan mukaisella keskisytytteistä patruunaa käyttävällä itselataavalla kiväärillä ammutut laukaukset.
 • Ensimmäisen ja viimeisen harrastuskerran välillä pitää olla vähintään 12 kuukautta.

Mikäli ERVA-kiväärin vaatimukset eivät täyty, se voidaan myös mahdollisesti hakea niin sanottuna ”B-kiväärinä” (jossa ei saa käyttää yli 10 patruunan lippaita), mutta jonka luvan voi myöhemmin päivittää ERVA-kivääriksi.

Harrastustodistuksia ei normaalisti kirjoiteta muiden ampuma-asetyyppien aselupien hakemista varten, koska aselaki ei sitä vaadi. Käsiaseelle ja erva-kiväärille vaaditaan hakijalta vähintään 20 vuoden ikä.

Harrastuneisuuden todistamisessa huomioitavaa

Harrastuneisuus todistetaan ampuma-asekouluttajalle todistuksen kirjoittamista varten ampumapäiväkirjalla tai muulla todistuksella ratakäynneistä. Harrastuneisuuden kesto lasketaan aina ensimmäisen ja viimeisimmän ampumakerran välisestä ajasta. Harrastuskertoja lasketaan enintään yksi per päivä.

Harrastuneisuudessa saa erityisillä perusteilla esiintyä ohjeistettua pitempi tauko. Näiksi erityisiksi perusteiksi on määritelty mm. sairaus tai ulkomaankomennus. Hakijan tulee itse esittää harrastuneisuuden tauon syy. Mikäli lupaviranomainen hyväksyy hakijan perusteleman tauon. Harrastuneisuus lasketaan yhteen jakso1 + jakso2 = vähintään 12 kk tai 24 kk (esimerkiksi: jakso1 8 kk + tauko 5 kk + jakso2 4 kk = 12 kk).

Aseluvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat

Haettaessa aseen hankkimislupaa poliisilaitoksella esitetään pyydettäessä poliisille myös ampumapäiväkirja. Aseen hankkimislupaa hateaan nykyisin sähköisesti. Ole huolellinen seuraavien liitteiden kanssa, sillä jos yksikin puuttuu, niin prosessi voi hidastua viikoilla:

 • harrastustodistus ja ampumapäiväkirja (ampumapäiväkirja vain erillisestä pyynnöstä)
 • mahdollinen SRA-kortti tai IPSC-ampujan status (Erva lupaan välttämätön)
 • yhdistyksen jäsenkortti
 • sotilaspassi
 • tietyille asetyypeille (käsiaseet ja ja erva-kivääri) jäsenyystodistus, josta ilmenee yhdistyksen jäsenyyden kesto.
 • henkilökortti tai passi (ajokortti ei kelpaa) -> sähköisessä haussa on vahva tunnistautuminen.

Haettaessa aselupaa ampumaurheiluperusteella lajina SRA tai IPSC on SRA- tai IPSC statuksen osoittaminen pakollista. SRA status ilmenee nykyään RUL jäsenkortista ja sen voi tulostaa myös ResUlin sivuilta Linkki asiointipalveluun.

Lisäksi hakija on ja on ollut luvan hakemista edeltäneiden 12 kuukauden ajan Yhdistyslain (503/1989) 4 §:ssä tarkoitetun luvan saaneen yhdistyksen jäsen (ampumaseura).

Jäsenyystodistusta voi tarvittaessa pyytää yhdistyksen hallitukselta tai asevastaavilta. Hallitus

Mitä ampumapäiväkirjaan tulee merkitä?

Ampumapäiväkirjassa tulee olla:

 • hakijan nimi
 • harrastuskerran päivämäärä
 • harrastuskerran tyyppi ja sillä käytetty asetyyppi/asetyypit.

Ampumapäiväkirjoihin kannattaa kerätä kunkin ampumatapahtuman järjestäjältä tai vaikka toiselta siihen osallistuvalta ampujalta allekirjoitus ja tarvittaessa nimenselvennös ja esimerkiksi puhelinnumero. Allekirjoitukset lisäävät ampumapöytäkirjaan todistusarvoa. Ampumapäiväkirjan harrastuskerran voi allekirjoittaa toki itsekin, tosin tällöin päiväkirjan todistusarvo on heikko.