Perinnetyö

Osaltamme olemme mukana myös perinnetyössä.

Nurmes ja Valtimo sodassa 1939-1945.

Vuoden 2024 Veteraanikeräyksen kiitokset

Keräyksen suorittivat Pohjan pioneeripatalajoonan 1. pioneerikomppanian 46 pioneeria johtajanaan upseerikokelas Räsänen. Keräys onnistui hyvin niin hengeltään kuin taloudeltaan. Kerääjät otettiin vastaan hyvin ja keräystulos 4518,55€ puhuu puolestaan. Varusmiesten kuljetuksista keräysalueella huolehtivat 20 reserviläiskuljettajaa, joita oli molemmista Nurmeksen reserviläisyhdistyksistä. Kiitos kaikille: kerääjille, järjestäjille ja nurmeslaisille. Erityiskiitos keräyksen järjestelyistä Matti Asikaiselle. Tämä keräys saattoi olla jo viimeinen joka järjestetään tässä muodossa.

Seppeleenlaskutilaisuus Lokinkankaalla 17.6.2023

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry järjesti yhteistyössä Kainuun tykistörykmentin kanssa seppeleenlaskutilaisuuden tykistörykmentin ja killan perinnepatteriston ja kranaatinheitinkomppanian muistomerkillä muistomerkillä Nurmeksen Lokinkankaalla. Kunniavartion järjestivät Nurmeksen reserviupseerit ry yhteistyössä Nurmeksen reservinaliupseerien kanssa. Lue lisää Killan kotisivuilta. Kuvia tilaisuudesta tilaisuuden omalla sivulla.

Sankarihautausmaan siivoustalkoot

Lauantaina 20.5.2023 yhdistyksen aktiivien voimien siivottiin sankarihautausmaan ympäristö talven jäljiltä. Osallistujat palkittiin hyvällä mielellä ja kahveilla Kauppatorilla.

Vuoden 2023 Veteraanikeräyksen kiitokset

KIITOS! Ensiksi varusmiehille, jotka hymyssä suin suorittivat lipaskeräyksen räntäsateisessa Nurmeksessa 22.3. Oli ilo olla Kainuun Prikaatin varusmiesten mukana, kun he suorittivat veteraanikeräyksen 2023. Elämän ilo, hienot tulevaisuuden suunnitelmat ja maanpuolustustahto oli käsinkoskeltavissa loppukahveilla kahvila Supikkaassa. Nämä varusmiehet kuluttavat saman kasarmin lattioita kuin minä 30 vuotta aiemmin Kainuun Prikaatissa. Tulevaisuus on hyvissä käsissä! Toiseksi iso kiitos Matti Asikaiselle keräyksen käytännön järjestelyistä. Kolmanneksi kiitos kaikille osallistuneille reserviläisille. Ja vielä neljänneksi kiitos nurmeslaisille, jotka lahjoittivat rahaa lipaskeräykseen ja suhtautuivat ilolla ja postiivisille asenteella keräystä suorittaneisiin nuoriin. (Kirjasi Kimmo Korhonen)