AJANKOHTAISTA

Viestiosasto on reservin upseerien yhdistys, jonka tarkoituksena on jäsentensä reserviupseeritaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Kotiseutuhar​joitus ”Turvallinen Uusimaa – Säkerhet i Nyland” 14.-19.9.2021

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Kotiseutuharjoitus ”Turvallinen Uusimaa – Säkerhet i Nyland” on alueellinen varautumisharjoitus, joka tarjoaa vapaaehtoisille mahdollisuuden oppia ja harjoitella turvallisuustaitoja ja näin parantaa omaa henkistä kriisinkestävyyttään sekä tutustua järjestöjen toimintaan. Kursseilla kouluttajat välittävät parasta osaamistaan, kurssilaiset oppivat toisiltaan ja harjoittelevat yhteistoimintaa mahdollisissa häiriötilanteissa.
OBS! Kurser finns även på svenska, se nedan!

14.-19.9.2021 järjestetään seuraavat kurssit suomeksi

Tiistaina 14.9.2021 klo 17.30–19.00Turvallinen Uusimaa – 72tuntia Helsinki Teams-webinaari
  • 72 tuntia – koulutus herättelee jokaista pohtimaan, miten osaat ennakoida ja varautua arjen häiriötilanteisiin. 72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille – jos sattuu vesikatko, sähkönjakelun häiriö tai ihan vain sairauden vuoksi ei pääse muutamaan päivään kauppaan.
Keskiviikkona 15.9. klo 17.30–19.00Turvallinen Uusimaa – Kotona sattuu ja tapahtuu
  • Kotona sattuu ja tapahtuu eniten erilaisia onnettomuuksia, paitsi kun tietää kuinka niitä voi ennalta ehkäistä omalla toiminnallaan. Aiheesta puhuu Sari Tuuri-Salonen, Uudenmaan Pelastusliitto/Naisten Valmiusliiton Uudenmaan alueneuvottelukunta
Torstaina 16.9. klo 17.30–19.00Turvallinen Uusimaa – 72 tuntia
  • Käsiteltävät aiheet: sähkökatko, vesikatko, kotivara, sisälle suojautuminen, tartuntataudit, viestintä häiriötilanteissa, tietoturva ja yhteisöllisyys. Aiheesta puhuu Marita Manninen, Naisten Valmiusliiton Uudenmaan Alueneuvottelukunta/ Uudenmaan Martat
Perjantaina 17.9.2021 klo 17.00–20.00Webinaari Lapsiystävällinen tila – toiminta ja vapaaehtoisten rooli
  • Kurssin jälkeen kurssilainen tuntee lapsiystävällisen tilan tarkoituksen ja toimintaperiaatteet.
Sunnuntaina 19.9.2021 klo 11.00–15.00Webinaari Turvallisuus digitaalisessa maailmassa kurssi
  • Kurssilla opetetaan perustietoja ja taitoja digitaalisessa maailmassa toimivasta turvallisuudesta.


Försvarsutbildningerns Hembyggdsövning ”Turvallinen Uusimaa – Säkerhet i Nyland” är en regional hembygdsövning
.

På kursernana förmedlar olika utbildare och organisationer sitt bästa kunnande, lära sig av varandra och öva tillsammans att fungera i eventuella störningssituationer. På Hembygdsövningar kan kommuninvånare, frivilliga av olika slag och alarmgrupper delta för att utbilda sig och öva tillsammans med andra aktörer så att alla förbättrar sin mentala kris tålighet.

14.-19.9.2021 ordnas följande kurser på svenska

Onsdagen den 15.9.21 kl. 14-17.30 har vi webinariet Säkerhet i vardagen.
  • Föreläsare Heidi Finnilä från Yle berättar om medieläskunnighet, Kim Malmberg från MPK om informationspåverkande under coronatid och Toni Rautakoski från Marthaförbundet om 72h konceptet och hemförråd.
Lördag-söndag 18.-19.9.21 har vi tvådagskursen Säkerhet i vardagen
  • På kursen går man igenom bl.a. hemolyckor, första hjälp, hemförråd, brandsläckning, trafik- och cybersäkerhet, säkerhet i naturen.

 

VIESTIKOULUTUS JA KURSSIT

Kannattaa seurata aktiivisesti MPK:n sivuja: https://mpk.fi/

VIESTIOSASTON AMPUMAVUOROT 2021

Viestiosaston ampumavuorot ovat loistava tapa harrastaa pistooliammuntaa turvallisesti ja edullisesti.

Ilmoittautuminen joko netissä tai sähköpostitse ampumaupseeri2 ät viestiosasto piste net tai puhelimitse, Mikko Leskinen 050-4055873

Seuraavat harjoitusammunnat Töölön radalla tiistaina 20.7.2021.

Ilmoittautumislinkki ja tarkemmat rajoitukset Ammunta sivuilla.

 SRA-AMMUNNAT 2021

Pioneeriosaston, Töölön reserviupseerien ja Viestiosaston SRA-ammunnat jatkuvat myös kesän jälkeen ja vuoden ensimmäinen vuoro on lauantaina 28.8. klo 12-14:30.

Ilmoittautumisohjeet ja tarkemmat rajoitukset Ammunta sivuilla.

SRA-ammuntoja järjestetään tänä vuonna kuukausittain, pois lukien kesäaikana. Loppuvuoden vuorot ovat 25.9., 23.10., 4.12. ja 18.12.

AMPUMAKILPAILU 2021

Viestiosasto järjestää myös tänä vuonna ampumakilpailun, jonka säännöt julkaistaan lähiaikoina, joten seuratkaa tiedotusta! Kilpailun tarkoitus on aktivoida Viestiosaston jäseniä osallistumaan ammuntaan sekä panostamaan ampumataitonsa kehittämiseen.

Lisätiedot ja säännöt Ammunta sivuilla.