Viestiosasto ry

Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto ry

Viestiosasto on perustettu vuonna 1949. Jäsenmäärämme on noin 200 jäsentä. Tunnuksemme on Viestiosasto ja yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, mutta jäseniä meillä on kauempaakin.

Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto ry on reserviupseerien yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia Suomen itsenäisyyden ja perusarvojen turvaamiseksi sekä olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä. Viestiosaston tarkoitus on edistää suomalaisen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista, kokonaismaanpuolustusta, isänmaallisuutta sekä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämistä. Yhdistys pyrkii parantamaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa, kehittämään maanpuolustustahtoa ja -kykyä sekä reserviupseerihenkeä.

Toimintaamme kuuluu viestiupseerien ammattitaitoa parantavat ja ylläpitävät koulutustilaisuukset ja harjoitukset, yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ja muiden toimijoiden kanssa. Osasta kursseja ja harjoituksia saa kertausharjoituksiin rinnastettavia kertausharjoituspäiviä. Tarkoitus on erityisesti jäsentemme viesti- ja johtamisjärjestelmätaitojen (JOJÄ) ylläpitäminen ja kehittäminen. Helsingin Reserviupseeripiirin toimintasuunnitelman mukaisesti panostamme myös jäsenhuoltoon ja kenttäkelpoisuuteen, joiden edistämiseksi järjestämme ampuma- ja liikuntatoimintaa. Toimintamuotoinamme ovat lisäksi esitelmätilaisuudet ja seminaarit sekä muu yhdessäolo (mm. saunaillat ja toimintapäivät).

Teemme yhteistyötä mm. MPK:n, Viestiupseeriyhdistys ry:n, Uudenmaan Viestikilta ry:n ja Puolustusvoimien kanssa. Monet jäsenemme toimivat viesti- ja johtamisjärjestelmäalan (JOJÄ) koulutus- ja johtotehtävissä MPK:n kursseilla, ml. Puolustusvoimien tilaamat sotilaalliset koulutukset (VEH eli vapaaehtoiset kertausharjoitukset). Palkitsemme vuosittain parhaan viestikouluttajan.

Tarjoamme jäsenillemme viesti- ja ampumataitojen ylläpitämisen ja kehittämisen mahdollisuuden, viestihenkisten ammattilaisten sosiaalisen verkoston ja sitä kautta tulevat hyvät yhteydet ja arvostuksen.

Hyvä reserviupseeri, tervetuloa mukaan toimintaamme!

Yhteystiedot: puheenjohtaja Erkka Suopanki, 0400 448 204, puheenjohtaja (ät) viestiosasto.net
www.viestiosasto.net

Yhdistyksen säännöt löytyvät tästä.