Linkkejä

Suomen Reserviupseeriliitto

Helsingin Reserviupseeripiiri ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri

Helsingin Reservin Sanomat (sähköinen lehti)

Viestiupseeriyhdistys

Uudenmaan Viestikilta

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)

LinkedIn ryhmä Viestiosasto

PVMOODLE (Puolustusvoimien verkko-oppimisympäristö)

AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association)