Liity jäseneksi

Täytä jäsenlomake alla olevassa linkissä ja laita lisätietoja ruutuun ”haluan liittyä Toijalan Seudun Reserviupseerikerho ry:hyn”

Lähetä tieto liittymisestäsi yhteystietoineen johonkin allaolevista s-posti osoitteista

RUL jäsentietolomake