Syyskokous 2023

 

Syyskokouksen 22.11.2023 päätöksiä

 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 22.11.2023

Paikka: Upseerikerho
Aika: 19.00
Ennen kokousta 17.30 kahvitus ja 18-19 kokousesitelmä; Maanpuolustusjärjestöjen dronehanke – Saarinen & Tolvanen

Ilmottaudu etukäteen 14.11.2023 mennessä ruoka-ainerajoituksineen [email protected]

ESITYSLISTA

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
 3. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
 4. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
 5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 7. Valitaan hallituksen muut jäsenet.
 8. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
 9. Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin.
 10. Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaitten valitsemista piirihallitukseen.
 11. Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin.
 12. Päätetään siitä missä lehdessä sääntöjen 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava.
 13. Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 14 §:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.