Ammunta

Jäsenistön ampumtatoimintaa tuetaan kilpailutoiminnan sekä tutustumisammuntojen kautta. Ampumaharrastusta aloittavan kannattaa tutustua myös Maanpuolustuskoulutusyhdistuksen ampumakoulutukseen.

Ammuntaa aktiivisesti harrastavia jäseniä palvellaan järjestämällä ratavuoroja ja tiedottamalla Pirkanmaan reservipiirien järjestämistä yhteisistä ratavuoroista. Niistä tietoja löytyy Ampumaradat sivulta ja Pirkan Viestin sivuilta: ampumaratavuorot ja kilpailutoiminta. Toimikunnan puheenjohtaja saattaa myös aika ajoin tiedottaa tapahtumista ja kilpailuista omalla sähköpostijakelullaan, johon pääsee mukaan lähettämällä sähköpostilla pyynnön osoitteella vesa.valkama(ät)pp.inet.fi.

Reservipiirien kilpailuihin, joihin ilmoittautumiset pyydetään toimittamaan yhdistyksittäin, ilmoittautumiset hoitaa Vesa Valkama, vesa.valkama(ät)pp.inet.fi. Tiedottakaa häntä aikomuksistanne hyvissä ajoin. Mainitkaa ilmoittautumispyynnössä kilpailun nimi, sotilasarvonne, oma nimenne, ikäsarjanne ja kilpailulajinne. Joukkueita ei tarvitse nimetä etukäteen, vaan kisojen parhaat tulokset tehneet kootaan niihin ammunnan tauottua. TamRU tukee jäsenistönsä osallistumista Pirkanmaan reservipiirien mestaruuskisoihin maksamalla osallistumismaksut jälkikäteen joko kilpailijan toimittamaa maksukuittia vastaan tai kootusti, kunkin kilpailun järjestävän tahon päättämästä menettelystä riippuen.

Jos harrastamaasi ammunnan lajia ei nykyisellään noteerata, ota yhteyttä toimikunnan pj:hin – uusia lajeja voidaan toki ottaa mukaan ohjelmaan, käytettävissä olevien ratojen, ammunnan vetäjien ja talousarvion sallimissa rajoissa.

Ammuntaa vielä aktiivisesti harrastamatonta jäsenistön osaa palvellaan järjestämällä erityisiä tutustumisammuntakertoja ja opastamalla lajien saloihin normaalien ratavuorojen yhteydessä. Kumpikin tapa vaatii ammunnasta kiinnostuneilta aktiivisuutta riuhtaista itsensä sohvan syleilystä tai muiden harrastusten parista elinikäisen kehittymisen ja huikeiden onnistumisen elämysten maailmaan. Jos siis ammunta yleensä tai jokin ammunnan laji erityisesti kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä a-toimikunnan osa-aluevastaaviin!

Uusille jäsenille järjestetään Sarviaisten yhteydessä tutustumisammunta, jolla pyritään madaltamaan kynnystä osallistua ampumatoimintaan.