Maasto

Maasto-osaston tarkoituksena on edistää ja kouluttaa Tampereen Reserviupseerien jäsenten maastossaliikkumistaitoja sekä ylläpitää jäsenten fyysistä kuntoa. Maavoimaosaston toimintoja ovat jotokset, pelastuspalvelutoiminta (VaPePa), kuntotoiminta ja kaukoretkitoiminta. Maasto-osasto tekee yhteistyötä Pirkanmaan alueen muiden reservi- ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

PYSYTÄÄN KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ –
Tule mukaan yhteiseen liikuntatoimintaan!

Tampereen Reserviläiset ry. ja Tampereen Reserviupseerit ry.  aloittavat yhteistoiminnan tarjoten ohjattua, aktiivista perusliikuntaa yhdistysten jäsenille. Tarkoituksena on järjestää säännöllistä ulkoliikuntaa, kuten kevyttä kävelyä, sauvakävelyä, hölkkää tai hiihtoa, joihin on mahdollisuus osallistua eri puolilla Tampereen seutua. 

Nyt toimintaan etsitään liikkujia ja muutamaa vetäjää Timo Pitkäsen ja Martti Kauniston lisäksi. Näin saadaan laajennettua aluetta, jolla liikuntaa järjestetään.

Tarkoitus on liikkua matalan kynnyksen periaatteella ja tasoryhmiäkin voidaan muodostaa, jos väkeä saadaan tarpeeksi mukaan. Voit asettaa henkilökohtaiseksi tavoitteeksi vaikkapa osallistumisen Hämeen Hölkkään syksyllä 2022.

Jos innostuit liikkujana tai vetäjänä, niin otathan yhteyttä:
Timoon (TRES) s-posti: [email protected] tai
Marttiin (TamRU) s-posti: [email protected]

HUOM! Merkitse s-postia lähettäessäsi viestikenttään RES liikunta.

Jotos- & Sotilas/partiotaito -toiminta

Perustavoitteena on osallistuminen mahdollisimman isolla porukalla yhteen jotokseen keväällä (Kevätyön Koukkaus) ja yhteen isoon jotokseen syksyllä (valtakunnallinen ResUL:n Syysjotos). Kokoamalla yhteispartioita pyritään tarjoamaan kaikille yksittäisille kiinnostuneille mahdollisuus osallistua jotoksille.

Aktiivisimpia jotostelijoita kannustetaan osallistumaan myös muihin paikallisiin ja valtakunnallisiin jotos-sotilas- partiotaitokilpailuihin, kuten valtakunnalliseen ResUL:n Talvijotokseen, Pirkanmaan laskuvarjojääkärikillan järjestämään ’Hagellus’-jotokseen ja valtakunnalliseen ’Pioneeri- & Suojelu’-jotokseen.

Kaukoretkitoiminta

Osasto järjestää jo 49. jokavuotisen kaukoretken hiihtovaellusviikkona Lapissa alustavan suunnitelman mukaisesti helmi-huhtikuun aikana. Yhteyshenkilönä toimii TamRU:n Martti Kaunisto, [email protected] .

Urheilutoiminta

TamRu osallistuu omalla panoksellaan elo-syyskuun vaihteessa järjestettävän piirien yhteisen 44. Hämeen Hölkän järjestelyihin.

Maastotoimintaa 2018

Vuoden 2018 Pirkanmaan Reserviupseeripiirin maastotoimintakalenteri. Tapahtumia löydät myös TamRU:n kalenterista.

Esimerkkinä aiempina vuosina järjestettyjen JOTOS-rastien koulutusiltojen ohjelmia löydät täältä.

 Menneitä tapahtumia

’Maasto & Jotos’ -porukan laavuyöpyminen Teiskossa 10.-11.1.2015

Laavuyöpymistä 10. & 11.1.2015 Teiskossa

Kuvassa vasemmalta: Iikka Ilola, Stefan Plomp (kyykyssä), Eero Rönni, Antti Sassi, Tapio Kotipelto (nuotio-kahvipannun takana), Tuomas Hannula, Petri Sola (kyykyssä) ja Jukka Tuomaala (MTK). Kuvan ulkopuolella Janne Jylhä, joka testasi omaa talvimajoitettaan, sekä kameran takana Petteri Mattila (kuvat ja teksti).

Useat tamrulaiset jatkoivat 10.1.-15 Pirkanmaan Maastotoimikunnan järjestämää ’Tulentekopäivää’ rakentamalla 2 laavua suojaavaan ’U-muotoon’, ja yöpymällä talvisissa olosuhteissa Teiskon korvessa perinteisillä nuotiotulilla. (Tero Ahteelle kiitokset sopivan ’korven’ järjestämisestä!). Osallistujia oli mukana laajalla ’ikähaitarilla’ noin 18-70v.! Ja Kaikki kiinnostuneita perinteisistä menetelmistä pärjätä Suomen metsissä säällä kuin säällä!

Laavuyöpymistä 10 & 11.1.2015 Teiskossa

Kuvassa keskellä (selin) Pirkanmaan MPK:lta lainaksi saatuja maastopukuja & talvitakkeja (& saatiin myös SA-makuupussit) ’esittelee’ Tuomas Hannula, joka on mukana uutena henkilönä myös Pirkanmaan maakuntakomppaniassa. Huomaa: Lapiot, kaarisaha ja kirves ’asianmukaisesti’ omalla paikallaan talvileirissämme.

Laavut pyrittiin rakentamaan mm. huomioiden tuulen suunta (joka muuttui yön aikana), sekä maastouttamalla laavut puiden/kuusikon suojaan, kuten ihan ’oikeassakin’ tilanteessa tulisi toimia! Parhaimmat kiitokset Kaikille mukana olleille maasto-jotos-henkilöille, sekä myös Pirkanmaan MPK:n KoTu-päällikkö Ilkka Tillille talvivarusteiden lainausmahdollisuudesta! Tervetuloa mukaan myös uudet osallistujat: Ensi tammikuussa 2016 mennään isolla porukalla ’ihan varmasti’ uudestaan!
Kuvat ja teksti: Petteri Mattila

Reserviläispartiot tykistön ja kranaatinheittimistön kunto-ottelussa 2012

Erään kevätyön koukkaustarina   (vuodelta 2009)

Erään toisen kevätyön koukkaustarina   (vuodelta 2013)