Palkitseminen

Palkitsemisten tarkoituksena on kiittää jäseniä, sekä kannustaa ja motivoida heitä edelleen jatkamaan ponnistelujaan reserviupseeritoiminnan parissa. Palkitsemiset eivät ole toiminnan tarkoitus, vaan niiden tulee olla tunnustuksia ansiokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta.

TamRU:n myöntämien mitallien osalta päätöksen tekee yhdistyksen hallitus. Muiden mitallien osalta hallitus välittää niin päättäessään esitykset edelleen Pirkanmaan Reserviupseeripiirille. Palkinnot ja mahdolliset muut muistamiset luovutetaan pääsääntöisesti yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä.

Esitys palkittavaksi henkilöksi

Oheisella lomakkeella voit tehdä yhdistyksen hallitukselle esityksen palkittavasta jäsenestä. Ennen lomakkeen täyttämistä tutustu seuraaviin palkitsemiskriteereihin:

Ehdotus palkitsemisesta

Tällä lomakkeella voit ehdottaa palkitsemisesta Tampereen reserviupseerien jäsenelle tai muulle henkilölle

Palkittavan henkilön yhteystiedot tarvitaan mahdollisen palkinnon myöntämistä varten
Esittäjän tiedot tarvitaan mahdollisia tarkennuksia varten
Kirjaa tähän perustelut palkitsemiselle. Voit halutessasi lähettää tarkemmat perustelut myös suoraan sähköpostitse, [email protected]