Ampumaradat

Sisäradat

TamRU:n jäsenet voivat käydä talvikaudella (1.10. – 30.4.) sisäradoilla seuraavasti:

 

Ulkoradat

P-HA ampumaradat

Tampereen reserviupseerit ry:llä (ja Tampereen reserviläiset ry:llä) on oikeus käyttää Pohjois-Hämeen Ampujat ry:n hallinnoimia ampumaratoja seuraavilla ehdoilla:

Kaikista rikkoutumisista on heti ilmoitettava P-HA:n pistooli- ja kiväärikerholle. Rikkoutuneiden tavaroiden korjaamisesta tai korvaamisesta lähetetään lasku yhdistykselle, jota ampuja edustaa.

Toistuvien rikkomusten perusteella P-HA voi irtisanoa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa.

Radalla on noudatettava voimassa olevia ohjeita. Ohjeet ovat P-HA:n verkkosivuilla, ratojen ilmoitustauluilla tai muuten näkyvillä paikoilla. Erityisesti on noudatettava turvallisuusohjeita (sekä kirjallisia että ratavalvojan antamia ohjeita) sekä ympäristöluvan perusteella annettuja määräyksiä, erityisesti ampumaradan ampuma-aikoja.

Satakunnan lennoston ampumarata

Käyttövuorot reserviläisille löytyvät piirien yhteisen ampumatoimikunnan sivuilta.

Lisätietoja ratojen käytöstä voi kysyä toimikunnan jäseniltä.