Ammunta

Ajankohtaista

TamRU:n mestaruuskilpailu ilmakivääreillä ja -pistooleilla P-HA:n Peltokadun ilma-aseradalla käytiin 16.4.2019 klo 17 alkaen. Samoilla tuloksilla perinteinen TamRU – TRes -ottelu. Lisätietoja ja tulokset alempana kohdassa Kilpailutoiminta.

Pirkanmaan reservipiirien ampumatoimikunnan järjestämä vuoro P-HA:n ilma-aseradalla toistaiseksi jäähyllä.

Yleistä

Ampumatoimikunnan keskeisin tavoite on edistää koko jäsenistön ampumaharrastuneisuutta.

Ammuntaa aktiivisesti harrastavia jäseniä palvellaan järjestämällä ratavuoroja ja tiedottamalla Pirkanmaan reservipiirien järjestämistä yhteisistä ratavuoroista. Niistä tietoja löytyy alempaa tältä sivulta ja Pirkan Viestin sivuilta: ampumaratavuorot ja kilpailutoiminta. Toimikunnan puheenjohtaja saattaa myös aika ajoin tiedottaa tapahtumista ja kilpailuista omalla sähköpostijakelullaan, johon pääsee mukaan lähettämällä sähköpostilla pyynnön osoitteella vesa.valkama(ät)pp.inet.fi.

Reservipiirien kilpailuihin, joihin ilmoittautumiset pyydetään toimittamaan yhdistyksittäin, ilmoittautumiset hoitaa Vesa Valkama, vesa.valkama(ät)pp.inet.fi. Tiedottakaa häntä aikomuksistanne hyvissä ajoin. Mainitkaa ilmoittautumispyynnössä kilpailun nimi, sotilasarvonne, oma nimenne, ikäsarjanne ja kilpailulajinne. Joukkueita ei tarvitse nimetä etukäteen, vaan kisojen parhaat tulokset tehneet kootaan niihin ammunnan tauottua. TamRU tukee jäsenistönsä osallistumista Pirkanmaan reservipiirien mestaruuskisoihin maksamalla osallistumismaksut jälkikäteen joko kilpailijan toimittamaa maksukuittia vastaan tai kootusti, kunkin kilpailun järjestävän tahon päättämästä menettelystä riippuen.

Jos harrastamaasi ammunnan lajia ei nykyisellään noteerata, ota yhteyttä toimikunnan pj:hin – uusia lajeja voidaan toki ottaa mukaan ohjelmaan, käytettävissä olevien ratojen, ammunnan vetäjien ja talousarvion sallimissa rajoissa.

Ammuntaa vielä aktiivisesti harrastamatonta jäsenistön osaa palvellaan järjestämällä erityisiä tutustumisammuntakertoja ja opastamalla lajien saloihin normaalien ratavuorojen yhteydessä. Kumpikin tapa vaatii ammunnasta kiinnostuneilta aktiivisuutta riuhtaista itsensä sohvan syleilystä tai muiden harrastusten parista elinikäisen kehittymisen ja huikeiden onnistumisen elämysten maailmaan. Jos siis ammunta yleensä tai jokin ammunnan laji erityisesti kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä a-toimikunnan osa-aluevastaaviin!

Uusille jäsenille järjestetään Sarviaisten yhteydessä tutustumisammunta, jolla pyritään madaltamaan kynnystä osallistua ampumatoimintaan.

Ampumatoimikunnan kokoonpano:

 

 

Sisäradat

TamRU:n jäsenet voivat käydä talvikaudella (1.10. – 30.4.) sisäradoilla seuraavasti:

 

Ulkoradat

Tampereen reserviupseerit ry:llä (ja Tampereen reserviläiset ry:llä) on oikeus käyttää Pohjois-Hämeen Ampujat ry:n hallinnoimia ampumaratoja seuraavilla ehdoilla:

Kaikista rikkoutumisista on heti ilmoitettava P-HA:n pistooli- ja kiväärikerholle. Rikkoutuneiden tavaroiden korjaamisesta tai korvaamisesta lähetetään lasku yhdistykselle, jota ampuja edustaa.

Toistuvien rikkomusten perusteella P-HA voi irtisanoa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa.

Radalla on noudatettava voimassa olevia ohjeita. Ohjeet ovat P-HA:n verkkosivuilla, ratojen ilmoitustauluilla tai muuten näkyvillä paikoilla. Erityisesti on noudatettava turvallisuusohjeita (sekä kirjallisia että ratavalvojan antamia ohjeita) sekä ympäristöluvan perusteella annettuja määräyksiä, erityisesti ampumaradan ampuma-aikoja.

 

Satakunnan lennoston ampumaradan käyttövuorot reserviläisille löytyvät piirien yhteisen ampumatoimikunnan sivuilta.

Lisätietoja ratojen käytöstä voi kysyä toimikunnan jäseniltä.

 

Kilpailutoiminta

Perinteinen TamRU – TRes -välienselvittely ilmakiväärein ja -pistoolein käytiin taas 16.4.2019 klo 17 alkaen. Kilpailu toimii samalla TamRU:n (ja TRes:n) omana mestaruuskilpailuna. Leppoisa tapahtuma, johon voi osallistua – ja osallistutaankin – hyvinkin vähäisellä kokemuksella ja jopa ”väärään lajiin”. Tervetuloa rohkeasti vuoden 2020 kevään kisaan mukaan! Kilpailu ammutaan P-HA:n ilma-aseradalla liukuvasti n. klo 17:00 alkaen. Kilpasarja on siis aloitettava omaan vapaaseen tahtiin paikan vapauduttua n. klo 17:00:n ja n. klo 19:00:n välillä. Kaikissa sarjoissa ammutaan 40 laukausta ja joukkueeseen otetaan yhdistyksen kolme parasta tulosta kummassakin lajissa – tai miten osallistujia sattuu olemaan. Kilpailu on jäsenille maksuton ja P-HA:n aseita voi normaalin reservivuoron tapaan lainata – luodit pitää kustantaa itse. Lisätiedot vesa.valkama(ät)pp.inet.fi

Tuloksia:   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010

Toinen perinteinen kilpailu, TamRU – TRU (Turun Reserviupseerit) pienoispistooleilla, oteltiin Aitovuoressa 23.4.2016. Samassa tapahtumassa ottelevat normaalisti myös TRes-TurRes ja P-HA-TSA (aiemmat tulokset). Kisailua on jatkettu senkin jälkeen, mutta tuloksista ei ole täyttä tietoa. Vuoden 2017 Kupittaan tulokset.

Pirkanmaan reservipiirien kilpailut: http://www.pirkanviesti.fi/sivut/kilpailutoiminta. Ilmoittautuminen piirien kilpailuihin tapahtuu yleensä yhdistyksittäin, yhdistyksen a-toimikunnan puheenjohtajan vesa.valkama(ät)pp.inet.fi kautta. Osallistujia TamRU:sta on ollut ilahduttavasti, mutta pyritään taas ensi vuonna vieläkin suurempaan määrään!

TamRU on järjestänyt yhteistyössä P-HA:n kanssa Pirkanmaan reservipiirien pienoiskiväärimestaruuskilpailut P-HA:n Aitovuoren radalla 10.6.2017: Tulokset ja 10.6.2018: tulokset.

Koosteet TamRU:n saavuttamasta menestyksestä:   2016   2015   2014

ResUL:n kilpailut: http://www.resul.fi/index.phtml?s=3

 

Aloittajille

Kiinnostaako ammunta harrastuksena, mutta on epäselvää miten harrastus aloitetaan. Tähan osioon pyritään kokoamaan harrastuksen aloittamiseen liittyviä asioita.

Ennen harrastuksen aloittamista on siitä kiinnostuneen syytä kysyä itseltään onko kiinnostunut ammunnasta tulostavoitteisena urheiluna, reserviläistoimintana vai muusta syystä. Kilpa-ammunta tarkoittaa kansallisten ja kansainvälisten ammuntalajien harrastamista, jossa pääpaino on harjoittelussa ja kilpailutoiminnassa, ei niinkään aseissa ja muissa välineissä. Reserviläisten ampumatoiminta sen sijaan on usein vapaamuotoisempaa ja epäformaalimpaa harrastamista ja aseenkäsittelyä, jonka tehtävänä on palvella maanpuolustusta. Molemmista löytyy ns. perinteisiä lajeja, sekä toiminnallisia lajeja.

Tärkein kysymys on, onko tavoitteena omistaa ampuma-ase, vai harrastaa ammuntaa!

Mikäli oma kiinnostus on vain hetkittäistä on syytä kysyä riittääkö yhdistysten tarjoamat ammuntatilaisuudet ja kalusto oman kokeilunhalun tyydyttämiseen, vai kiinnostaako ammunta oikeasti. Aselainsäädäntöön ajetut muutokset pakottavat omalta osaltaan osallistumaan ampumatoimintaan yhdistysten kalustolla, joten se omalta osaltaan toimii myös koeaikana itselle.

Ammunnassa on tarjolla lukuisia erilaisia ampumalajeja. Lähtökohtana on hyvä pitää että ammunta on urheilua siinä missä muutkin, menestyäkseen on tehtävä paljon töitä ja keskityttävä muutamaan lajiin, kaikkea ei ehdi harrastaa. Tässä on esitetty tyypilliset reserviläisten ammuntalajit sisältäen ns. perinteiset kilpalajit, toiminnalliset ammuntalajit, sekä reserviläisten omat perinne- ja palvelusaselajit.

Perinteiset lajit ovat osin kansallisia, osin kansainvälisiä kilpa-ammuntalajeja, lisätietoja SAL:in sivuilta.

Toiminnalliset ammuntalajit ovat vauhdikkaita lajeja, joissa asekäsittely, nopeus, tarkkuus ja ketteryys punnitaan.

Perinneaseet on sodanaikaisella kalustolla tapahtuvaa ammuntaa, niitä varten on määritelty omat lajinsa joista kilpaillaan piiri- ja valtakunnallisella tasolla (ResUL).

Palvelusaselajit ovat uudehkoja reserviläisten ammuntalajeja, joissa myös kilpaillaan. Lajit on muokattu puollustusvoimien henkilökunnan vuosittaisista ammunnoista reserviläisten kilpalajeiksi.

Lisätietoja lajikohtaisista säännöistä Reserviläisurheiluliiton sivuilta

 

Alueen seurat ja yhdistykset

Tampereen alueella ampumatoimintaa järjestää pääasiassa Pohjois-Hämeen Ampujat (P-HA), sekä reserviläisjärjestöt. Ampumaseurat kuuluvat ampujainliiton alaisuuteen ja niiden toiminta keskittyy lajimuotoiseen (kilpa-)ampumatoimintaan. Jäsenyys seuroissa tuo jäsenyyden myös Suomen Ampumaurheiluliitossa (SAL). Reserviläisyhdistysten ampumatoiminta tukeutuu suurelta osin ampumaseurojen ja puolustusvoimien ampumaratoihin.

Tampereen ja lähialueen SAL:n alaisia ampumaseuroja

Ampumatoimintaa aktiivisesti järjestäviä muita reserviläisjärjetöjä

 

Lupa-asiat

Ampuma-aselain muutokset tulivat voimaan 13.6.2011.

Oleellista on tiukentuva käsiaseiden lupakäytäntö. Jatkossa on käsiaseita hakevan (pistooli/revolveri) on jatkossa suoritettava poliisilaitoksella n. puolen tunnin testi, jolla ”selvitetään hakijan väkivaltaisuutta ja itsetuhoisuutta”.

 

Testin suorittaminen ei ole hakemuksen käsittelyn edellytys, jos

1) luvanhakijan suorittamasta testistä on kulunut vähemmän kuin kolme vuotta;

2) luvanhakijan henkilökohtainen sopivuus on tullut selvitetyksi lääkärin tai psykologin antamalla todistuksella, joka ei ole kuutta kuukautta vanhempi;

3) henkilölle on annettu ampuma-aseen hankkimislupa, yksityinen valmistamislupa, rinnakkaislupa tai aseenkäsittelylupa taikka hyväksyntä asevastaavaksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja enintään kolme vuotta ennen hakemuksen jättämistä; taikka

4) henkilö virkaansa kuuluvissa tehtävissä kantaa ampuma-asetta.

Myös harrastuneisuuden osoittaminen on määritelty lain muutoksessa tarkemmin:

Aktiivinen ampumaurheilu ja -harrastus

Ampuma-aselain 45 §:n 4 momentissa tarkoitetuksi aktiiviseksi ampumaurheiluksi ja -harrastukseksi katsotaan pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla tai ilmapistoolilla tapahtuva:

1) ampumaharjoittelu;

2) ampumakilpailuihin osallistuminen kilpailijana;

3) ampumakilpailuihin osallistuminen tuomarina tai muuna toimitsijana;

4) ampumavalmentajana toimiminen taikka

5) ampuma-aseen käyttöön kouluttaminen

Aktiivisen harrastuksen on lupaa haettaessa sisällettävä yhteensä vähintään kymmenen harrastuskertaa tasaisesti kahden vuoden ajalle jakautuvana.

Aktiivista harrastamista ei edellytetä sellaisena aikana, jolloin harrastajan ei sääolosuhteiden tai muun vastaavan esteen vuoksi ole mahdollista harrastaa sitä lajia, jonka harrastamisen perusteella lupaa haetaan. Asevelvollisuuden suorittaminen, sairaus, raskaus, työstä johtuva este tai muu näihin rinnastettava syy keskeyttää kahden vuoden määräajan kulumisen, jos luvanhakija tällaiseen syyhyn vetoaa ja osoittaa sen olemassaolon.