Tiedotus

Tiedotussuunnitelma 2022

Yleistä

Yhdistys tiedottaa jäsenistölleen yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista jäsenkirjeessä, sähköpostilla, yhdistyksen Facebook-ryhmässä ja Parivartio-lehdessä. Näistä kanavista Parivartio ja jäsenkirje ovat ainoita, jotka tavoittavat koko jäsenistömme. Lisäksi yhdistyksen sisäisessä viestinnässä hyödynnetään tarpeen mukaan erilaisia rajatumpia pikaviestinryhmiä (esim. Whatsapp tai Signal).

Jäsenkirje

Jäsenistölle lähetetään helmikuussa 2022 postitettu jäsenkirje, johon on tiivistetysti koottu vuoden tulevat tapahtumat ja uuden hallituksen yhteystiedot, sekä puheenjohtajan tervehdys.

Facebook

Yhdistyksen Facebook-ryhmän jäsentilanne on enimmäkseen vakiintunut, ja ryhmässä on tällä hetkellä 216 jäsentä. Ryhmää käytetään yhdistyksen sisäisessä tiedottamisessa. Ryhmään voivat liittyä sellaiset yhdistyksen jäsenet, jotka esiintyvät Facebookissa omalla etu- ja sukunimellään.

Sähköpostilistat

Hallitus kannustaa koko jäsenistöä päivittämään toimivan sähköpostiosoitteen jäsenrekisteriin, jotta mahdollistetaan jäsenistön laaja-alaisesti tavoittava sähköinen viestintäkanava. Sähköpostiviestintä perustuu RUL:n jäsenrekisteriin ilmoitettuihin yhteystietoihin, joilla tavoitetaan n. 3/4 jäsenistöstä.

Kuva-arkisto ja historiikki

Hallitus kokoaa yhdistyksen toiminnasta digitaalista kuva-arkistoa, ja tästä tiedotetaan jäsenistöä tarpeen mukaan. Erityisen mielenkiinnon kohteena on menneitä vuosikymmeniä käsittelevä materiaali, jota kerätään yhdistyksen 100-vuotishistoriahankeen tukemiseksi.

Parivartio

Parivartiossa käsitellään laaja-alaisesti paikallista maanpuolustuskenttää ja -toimintaa, ja hallitus kannustaakin yhdistyksen jäseniä kirjoittamaan lehteen juttuja etenkin jaostojen toiminnasta. Lisäksi Parivartion kautta voidaan tiedottaa tärkeistä tapahtumista, kuten yhdistyksen sääntömääräisistä kokouksista.