Tiedotus

Tiedotus – toimintasuunnitelma 2020

Yleistä

Yhdistys tiedottaa jäsenilleen yhdistyksen asioista ja tapahtumista jäsenkirjeessä, sähköpostilistoilla, yhdistyksen nettisivuilla ja Parivartio-lehdessä. Näistä tärkeimpänä pidetään Parivartiota, joka tavoittaa koko jäsenistömme.

Jäsenkirje

Jäsenistölle lähetetään alkuvuoden aikana yksi postitettu jäsenkirje, johon on tiivistetysti koottu vuoden tulevat tapahtumat ja uuden hallituksen yhteystiedot.

Facebook

Yhdistyksen Facebook-ryhmässä on tällä hetkellä 161 jäsentä. Ryhmää käytetään yhdistyksen sisäisessä tiedottamisessa. Ryhmään voivat liittyä vain sellaiset yhdistyksen jäsenet, jotka esiintyvät Facebookissa omalla etu- ja sukunimellään.

Sähköpostilistat

Hallitus kannustaa koko jäsenistöä päivittämään toimivan sähköpostiosoitteen jäsenrekisteriin, jotta mahdollistetaan jäsenistön laaja-alaisesti tavoittava viestintäkanava. Tällä hetkellä on ongelmana, että monet eivät päivitä muuttuneita sähköpostiosoittetaan RUL:n rekisteriin. Sähköpostitse tavoitamme vain noin 2/3 jäsenistöstä.

Kuva-arkisto ja historiikki

Yhdistys alkaa ensi vuoden aikana koota digitaalista kuva-arkistoa menneiltä vuosikymmeniltä. Jäseniä lähestytään asian tiimoilta. Kuva-arkiston käyttötarkoituksena on tukea yhdistyksen mahdollista 100-vuotishistoriikkihanketta.

Parivartio

Hallitus kannustaa jäseniä kirjoittamaan Parivartioon juttuja etenkin jaostojen toiminnasta.

Tiedotustoiminnan ohella tiedotus vastaa koulutustoiminnasta ja  sen tavoitteet vuodelle 2019 ovat:

Koulutustoimikunnan työtä käynnistettiin vuoden 2018 aikana ja vuonna 2019 sitä edistää Tiedotustoimikunta oman toimensa ohessa.

Suuntaviivoja toiminnalle ovat: