Tiedotus

Tiedotus – toimintasuunnitelma 2019

Yleistä

Yhdistys tiedottaa jäsenilleen yhdistyksen asioista ja tapahtumista jäsenkirjeessä, sähköpostilistoilla, yhdistyksen nettisivuilla ja Parivartio-lehdessä. Näistä tärkeimpänä pidetään Parivartiota, joka tavoittaa koko jäsenistömme.

Jäsenkirje

Jäsenistölle lähetetään alkuvuoden aikana yksi postitettu jäsenkirje, johon on tiivistetysti koottu vuoden tulevat tapahtumat ja uuden hallituksen yhteystiedot.

 

Facebook

Yhdistyksen Facebook-ryhmässä on tällä hetkellä 151 jäsentä. Ryhmää käytetään yhdistyksen sisäisessä tiedottamisessa. Ryhmään voivat liittyä vain sellaiset yhdistyksen jäsenet, jotka esiintyvät Facebookissa omalla etu- ja sukunimellään.

Sähköpostilistat

Hallitus kannustaa koko jäsenistöä päivittämään toimivan sähköpostiosoitteen jäsenrekisteriin, jotta mahdollistetaan jäsenistön laaja-alaisesti tavoittava viestintäkanava. Tällä hetkellä on ongelmana, että monet eivät päivitä muuttuneita sähköpostiosoittetaan RUL:n rekisteriin. Sähköpostitse tavoitamme vain noin 2/3 jäsenistöstä.

Nettisivut

Yhdistyksen nettisivujen uudistusprojektin eteneminen vaatii sellaisen henkilön löytämistä, jolla on ammattimaista osaamista verkkosivujen rakentamisesta ja päivittämisestä. Sopivan henkilö yritetään löytää vuoden 2019 aikana.

Parivartio

Hallitus kannustaa jäseniä kirjoittamaan Parivartioon juttuja etenkin jaostojen toiminnasta.

Tiedotustoiminnan ohella tiedotus vastaa koulutustoiminnasta ja  sen tavoitteet vuodelle 2019 ovat:

Koulutustoimikunnan työtä käynnistettiin vuoden 2018 aikana ja vuonna 2019 sitä edistää Tiedotustoimikunta oman toimensa ohessa.

Suuntaviivoja toiminnalle ovat:

    • Piirin osaamistoimikunnan tavoitteiden eteenpäin saattaminen ja jalkauttaminen yhdistystasolla
    • Tarjota ja suositella jäsenistölle verkostomme kautta oman osaamisen kehittämiseksi kouluttamis- ja kouluttautumismahdollisuuksia
    • MPK-yhteistyön kehittäminen, jäsenistön aktivointi osallistumaan MPK:n koulutustoimintaan