Tiedotus

Tiedotussuunnitelma 2024

Yleistä

Toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on koordinoida ja toteuttaa yhdistyksen sisäistä, jäsenistölle suunnattua viestintää. Lisäksi jaosto tukee soveltuvilta osin yhdistyksen markkinointia ja yhteydenpitoa ulkoisiin sidosryhmiin sekä ympäröivään yhteiskuntaan.

Tiedotusjaoston toiminnan keskeisenä päämääränä on pitää jäsenistö tietoisena yhdistyksen ja sen yhteistyökumppanien tulevasta toiminnasta.

Toiminnassa hyödynnetään useita sähköisiä ja ei-sähköisiä viestintäkanavia. Näistä keskeisimpiä ovat jo pitkään olleet yhdistyksen kotisivut, sähköposti sekä piirien Parivartio-lehti. Edellä mainituista varsinkin kotisivuilla on tärkeä rooli myös yhdistyksen ulkoisessa viestinnässä. Suora sähköpostiviestintä tavoittaa yli 80% yhdistyksen jäsenistöstä ja on joustavin viestintäkanava nopeaan ja säännölliseen tiedottamiseen.

Yhteyskokeilu-uutiskirje

Uutiskirjettä julkaistaan ja kehitetään suunnitelman mukaisesti. Uutiskirje toimitetaan sähköpostitse, ja siinä käsitellään yhdistyksen toiminnan kannalta olennaiset asiat.

Jäsenkirje

Jäsenkirjettä ei kustannussyistä lähetetä.

Facebook

Yhdistyksen Facebook-ryhmän jäsentilanne on enimmäkseen vakiintunut, ja ryhmässä on tällä hetkellä yli 200 jäsentä. Ryhmää käytetään yhdistyksen sisäisessä tiedottamisessa. Ryhmään voivat liittyä sellaiset yhdistyksen jäsenet, jotka esiintyvät Facebookissa omalla etu- ja sukunimellään.

Sähköpostilistat

Hallitus kannustaa koko jäsenistöä päivittämään toimivan sähköpostiosoitteen jäsenrekisteriin, jotta mahdollistetaan jäsenistön laaja-alaisesti tavoittava sähköinen viestintäkanava. Sähköpostiviestintä perustuu RUL:n jäsenrekisteriin ilmoitettuihin yhteystietoihin, joilla tavoitetaan n. 3/4 jäsenistöstä.

Kuva-arkisto ja historiikki

Hallitus kokoaa yhdistyksen toiminnasta digitaalista kuva-arkistoa, ja tästä tiedotetaan jäsenistöä tarpeen mukaan. Erityisen mielenkiinnon kohteena on menneitä vuosikymmeniä käsittelevä materiaali, jota kerätään yhdistyksen 100-vuotishistoriahankeen tukemiseksi.

Parivartio

Parivartiossa käsitellään laaja-alaisesti paikallista maanpuolustuskenttää ja -toimintaa, ja hallitus kannustaakin yhdistyksen jäseniä kirjoittamaan lehteen juttuja etenkin jaostojen toiminnasta. Lisäksi Parivartion kautta voidaan tiedottaa tärkeistä tapahtumista, kuten yhdistyksen sääntömääräisistä kokouksista.