Toiminta

Yhdistyksen oma toiminta

Yhdistyksemme on Suomen suurin reserviupseeriyhdistys ja viime vuonna jäsenmäärämme nousi 868 jäseneen. Olemme ansiokkaasti jatkaneet jäsenhuollon, palkitsemistoiminnan sekä yhdistyksen toiminnan aktiivista kehittämistä ja uskon tehdyn työn tulevan näkymään yhä konkreettisemmin tämän sekä tulevien toimintavuosien aikana.

Huomioita vuoden 2019 toiminnan osalta:

 • – Toimintasuunnitelmien toteumaan kiinnitetty huomiota jo vuoden aikana
 • – Hallituksen taisteluparimallilla ja kehittämisupseerin taisteluparikaffeilla saatu edelleen pienin, mutta selkein askelin toimintaa kehitettyä
 • – Syyskuussa kartoitettiin jäsenistön toiveita
 • – Huomioinosoitusten ja palkitsemisen organisointi ja automatisointi (työ aloitettu syksyllä 2015) on tuottanut positiivisia tuloksia ja sitä on edelleen jatkettu päämäärätietoisesti
 • – Piirin toiminnan ja tekemisen sisältöön on vahvemmin kiinnitettävä huomiota tulevina vuosina
 • – Yhteistyötä on vuoden aikana syvennetty muun muassa Turun kaupungin ja Rannikkolaivaston kanssa itsenäisyyspäivän hartaustilaisuuden osalta sekä 5.12. itsenäisyysjuhlan osalta Mieskuoro Laulun Ystävien ja Turun Kadettipiirin kanssa.

Keskeisimmiksi tavoitteiksi vuoden 2020 osalta olemme asettaneet:

 • – Pitkän tähtäimen tavoite: Turun alueen halutuin harrastusyhdistyksen hallitus
 • – Perinnetoiminnan sekä kuntoiluosaston tulevaisuuden jatkumisen turvaamiseen kiinnitettävä huomiota
 • – Nuoriin panostaminen tuo tulevaisuuden tekijöitä yhdistykseen ja sen perinnetoimintaan
 • – Yhteistyössä on tulevaisuus, eri toimintamallien edelleen kehittäminen ja syventäminen
 • – Hallituksen toimintakyvyn edelleen kasvattaminen taisteluparimallia kehittämällä
 • – Vuosikello hallituksen ja jäsenistön toiminnan tueksi

Osallistu Sinulle sopivalla tavalla ja innostu. Reserviläiskenttä tarjoaa moninaisia toimintamahdollisuuksia tukemisesta aktiiviseen osallistumiseen.

Aktiivisen osallistumisen vuotta toivottaen,

Juha-Pekka Sainio
kapteeniluutnantti res.
hallituksen puheenjohtaja, Turun reserviupseerit ry

Linkkejä yhteistyötahojemme tapahtumiin

Suomen Reserviupseeriliitto ry:n tapahtumia

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Lounais-Suomen alueen koulutustapahtumat

Reserviläisurheiluliitto ry:n tapahtumia

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n tapahtumia

Varsinais-Suomen Reserviläispiiri ry:n tapahtumia