Yhdistyksen toiminta

Yhdistys tuo yhteen Turun alueen reserviupseerikoulutuksen saaneet ja tarjoaa jäsenilleen mielekästä toimintaa oman osaamisen ylläpitämiseksi, mutta luo myös merkityksellisyyttä reserviupseeriudelle modernissa yhteiskunnassa.

Yhdistyksen toiminnan ja jäsenmäärän kehittyessä on jatkettu jäsenhuollon, palkitsemiskäytäntöjen sekä yhdistyksen toiminnan aktiivista kehittämistä ja uskomme tehdyn työn tulevan näkymään jatkossakin entistä selkeämmin niin tämän, kuin tulevienkin toimintavuosien aikana.

 

Antti Rantanen yhdistyksen kunniajäseneksi!

Yhdistyksen 22.3.2022 pidetty kevätkokous kutsui hallituksen esityksestä kapteeni (res) Antti Rantasen yhdistyksen kunniajäseneksi.  Antti on ollut mukana reserviupseeritoiminnassa vuodesta 1974 ja on toiminut Turun Reserviupseerit ry:n vastuutehtävissä 1980-luvulla ja mm. piirihallituksessa 1990- ja 2000-luvuilla. Antti on toiminut Perinnetoimikunnassa tammikuusta 1986 alkaen, sekä aktiivisena kuntoiluosaston aktiivina vuosikymmeniä.

Turun Reserviupseerit ry kiittää Anttia korvaamattomasta panoksestaan ja tervehtii uutta kunniajäsentä!

Kunniajäsen Antti Rantanen (kuvassa keskellä), Varsinais-Suomen Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Juha-Pekka Sainio (vasemmalla) ja Turun Reserviupseerit ry:n puheenjohtaja Lauri Valtonen (oikealla).

 

Huomioita vuoden 2021 toiminnan osalta:

Keskeisimmiksi tavoitteiksi vuoden 2022 osalta yhdistys on asettanut seuraavat:

 

Tervetuloa aktiivisesti mukaan vastuulliseen ja merkitykselliseen toimintaan!

Etsikäämme yhdessä vastausta kysymykseen siitä, mitä reserviupseerius on tänään, osana muuttuvaa yhteiskuntaa? Mitä me voimme tehdä yhteiskuntamme hyväksi silloin, kun sotilaallinen osaamisemme ei ole sen keskeisin tarve?

Merkityksellisyyden kokemuksia toivoen,

Lauri Valtonen
kapteeni res.
Hallituksen puheenjohtaja, Turun reserviupseerit ry

 

Linkkejä yhteistyötahojemme tapahtumiin

Suomen Reserviupseeriliitto ry:n tapahtumia

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Lounais-Suomen alueen koulutustapahtumat

Reserviläisurheiluliitto ry:n tapahtumia

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n tapahtumia

Varsinais-Suomen Reserviläispiiri ry:n tapahtumia