Toiminnan kehittäminen

Toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti

Kun Turun Reserviupseerien hallituksen toiminta organisoitiin uuteen muotoon vuoden 2018 alussa, luotiin hallitukseen toiminnan kehittämisupseerin tehtävä. Samanhenkisyydestään huolimatta liki tuhannen eri-ikäisen ja eritaustaisen jäsenen toiveet yhdistyksen aktiviteeteista ja palvelutarjonnasta vaihtelevat kovasti, tyypillisesti oman elämäntilanteen mukaan. Tähän yritämme kovasti vastata. Laaja jäsenjoukko myös mahdollistaa paljon. Nykyinen siviilityöni Onnettomuustutkintakeskuksen johdossa, omat SA-tehtäväni, aiempi toimintani energiateollisuuden johtotehtävissä ja akateemisessa maailmassa sekä kokemukseni vaativista valtakunnallisista järjestötehtävistä antavat hyvän pohjan kirittää hallituksen muita vastuu-upseereita. Siinä pääsen käyttämään osaamistani varsin laajasti Turun Reserviupseerien hyväksi.

Toiminnan kehittämisupseerin roolina ei ole mestaroida yhdistykseen eri toimintasektoreita ja niillä vetovastuussa olevia taistelijapareja, vaan toimia puheenjohtajan oikeana kätenä taistelijaparien sparraajana. Yhdistyksen kehittämistoiminto hakee vielä muotojaan, mutta näin organisoituna ensimmäisen toimintavuoden kokemukset ovat rohkaisevia. Toivottavasti tulokset alkavat näkyä myös jäsenistölle, ja pidämme paikkamme ei vain suurimpana mutta myös kiinnostavimpana suomalaisena reserviläisjärjestönä. Vanhoilla näytöillä ei pitkälle pötkitä, vaan TRU:n on joka vuosi lunastettava paikkansa aktiivisella toimintatarjonnallaan.

Kehittämistoiminnossa on keskitytty taistelijaparien innostamiseen ja aktivointiin puheenjohtajan apuna sekä puheenjohtajan tukemiseen yhdistyksen ulkoisten suhteiden kehittämistyössä

Veli-Pekka Nurmi, komentajakapteeni res., kehittämisupseeri