Viestintä

tarkoituksena on lisätä yhteiskunnan tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta ja maanpuolustusasioista. Ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin kehittämistä jatketaan kokonaisvaltaisesti. Haetaan benchmarkia relevanteista viiteryhmistä ja omaksutaan parhaita käytäntöjä. Ulkoinen viestintä tukee osaltaan yhdistyksen kokonaisviestintää ja muuta toimintaa. Konkreettisena toimena jatketaan ampumaratapäivien hyödyntämistä markkinointimateriaalina.

Tavoitteena on lisätä sosiaalisen median kanavien tavoittavuutta ja parantaa viestinnän käyttöä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.