Maasto- ja kilpaurheilu

Reservin johtajan on huolehdittava fyysisestä kunnostaan. Hyvä kunto-taito-tahto -kokonaisuus antaa itsevarmuutta ja luo uskottavuutta suoriutua vaikeistakin haasteista.

Maasto- ja kilpaurheilutoimikunta – toimintasuunnitelma 2024

Maasto-ja kilpaurheilutoimikunta tarjotaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua RUL:n tapahtumiin, niin yksilö- kuin joukkuetasolla. Tavoitteena on tehdä toimintaa näkyväksi kaikista tapahtumista, joihin osallistumme.

• Tarjoamme reserviupseereille maasto- ja kilpaurheilutapahtumia.
• Osallistumme piirin toimintaan ja tapahtumiin.

Tavoitteena on  osallistua seuraaviin tapahtumiin 2024:

Lisäksi tavoitteena on järjestää seuraavat koulutukset ja kurssiosallistumismahdollisuudet: