Ajankohtaista

ON AIKA HERÄTÄ KEVÄÄSEEN

Toimintavuosi on pyörähtänyt taas vauhdilla käyntiin. On tärkeää, että saadaan kaikki yhdistyksen jäsenet toimintaan mukaan. Yhdessä tekemällä ja toinen toistaan kannustamalla saadaaan aktivoitua lisää toimijoita mukaan. Jokaisen yhdistyksen tavoite tulisikin olla tekemisissään olla entistä aktiivisempi ja tehdä toimintaansa entistä näkyvämmäksi maakunnassa. Varmasti kaikki haluamme, että toimintamme näkyy eturivissä, kun toimintaa tarkastellaan valtakunnallisesti. Nyt on aika iskeä kunnolla.

Olemme saaneet liittojen (Reserviläisliitto, Reserviupseeriliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto ja Maanpuolustusnaisten liitto) kokoustapahtuman
Turkuun 15.–17.11. Paikallisina järjestäjinä meillä on suuri rooli tapahtuman onnistumiseen. Tarvitsemme jokaisen vapaaehtoisen työpanosta.

Reserviläispiiri juhlistaa 60 vuotista taivaltaan syksyllä. Juhlavuoden kunniaksi tehdään historia teos, joka julkaistaan piirin 60-vuotisjuhlassa 15.9.2019 Heikkilän sotilaskodissa.

Kevään ja kesän tärkeitä tapahtumia ovat Nuku Rauhassa Turun Varvintorilla 24.–25.5., Okra-messut Oripäässä 3.–6.7. ja Turun Messut 23.–25.8. Ei sovi myöskään unohtaa yhdistysten järjestämiäpaikallisia tapahtumia. Näillä tapahtumilla on tärkeä rooli toimintamme näkyvyyden, tunnettavuuden ja jäsenhankinnan kannalta. Toivonkin, että jokainen yhdistys järjestäisi tai osallistuisi ainakin oman alueen tapahtumiin.

Parivartion on edelleen tarkoitus olla varsinaissuomalaisten reserviläisten lehti. Toivon, että te reserviläiset ja läheisenne jaksatte edelleen olla mukana lehden sisällön tuottajina ja ilmoitushankinnassa. Mitä enemmän saamme osallistujia lehden tekemiseen, sen monipuolisempi ja paikallisempi lehden sisältö on.

Toiminnallista vuotta kaikille!

Erkki Lehmus
piirien toiminnanjohtaja ja Parivartion päätoimittaja