Esittely

Vuonna 1962 perustettu Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri on yksi Suomen Reserviupseeriliiton kahdestakymmenestä piiristä. Varsinais-Suomen Reserviupseeripiirin tarkoituksena on edistää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, johtajakykyjä ja valmiuksia sekä toimia alueella olevien yhdistysten ja niiden jäsenten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä.

Yhdessä puolustusvoimien ja muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ollaan voimakkaasti mukana kehittämässä vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta muun  muassa maanpuolustusyhdistysten kautta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on johtamis- ja kouluttajakoulutus.

Tärkeimpinä toimintamuotoina ovat ampumatoiminta, liikunta- ja urheilutoiminta sekä aatteellinen toiminta. Pääosa toiminnasta organisoidaan jäsenyhdistyksissä, joiden toimintaa piiri tukee ja koordinoi. Piiri toimii tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen Reserviläispiirin, PV:n Lounais-Suomen aluetoimiston sekä MPK:n Lounais-Suomen koulutus- ja tukiyksikön kanssa.

Puheenjohtaja
Juha-Pekka Sainio
juha-pekka.sainio@simmottis.fi

Toiminnanjohtaja
Joni Lindeman
toiminnanjohtaja.vsrespiirit@gmail.com
040 160 8001

Piiritoimisto
Rykmentintie 15, 20810 Turku