Vuoden Yhdistys

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n Vuoden Yhdistys -valinnan säännöt

1. Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri ry:n Vuoden yhdistyksen valinnan tavoitteena on kannustaa piirin alueella toimivia paikallisia reserviupseeriyhdistyksiä kehittämään toimintansa monipuolisuutta, laatua, laajuutta ja tuloksellisuutta.

2. Piirihallitus valitsee Vuoden yhdistyksen seuraavan toimintavuoden sääntömääräistä piirin kevätkokousta edeltävässä kokouksessaan.

3. Vuoden yhdistyksen valinnassa tulee huomioida yhdistyksen menestyminen piirin kyseisen toimintavuoden toimintakilpailussa ja sen osakilpailuissa. Toimintakilpailun voittajaa ei kuitenkaan tule automaattisesti valita piirin Vuoden yhdistykseksi, vaan piirihallituksen tulee valinnassaan painottaa yhdistyksen toimintaa ja sen kehittymistä yhdistyksen jäsenmäärään ja aikaisempaan toimintaan verrattuna.

4. Piirin Vuoden yhdistykseksi tulee valita yhdistys, joka toimintavuoden aikana on jäsenmääräänsä suhteutettuna erityisen hyvin pystynyt kehittämään toimintansa laatua, laajuutta, monipuolisuutta tai tuloksellisuutta edellisiin toimintavuosiin ja muihin yhdistyksiin verrattuna, toteuttanut erityisen vaativan tai merkittävän kertaluonteisen teon, järjestelytehtävän tai kampanjan, onnistunut jäsenhankinnassaan poikkeuksellisen hyvin, tai muulla erityisen ansiokkaalla ja huomattavalla tavalla menestynyt toiminnassaan kyseisen vuoden aikana.

5. Vuoden yhdistykseksi voidaan valita sama yhdistys peräkkäisinä vuosina korkeintaan kahtena toimintavuotena.

6. Vuoden yhdistys palkitaan seuraavan toimintavuoden sääntömääräisessä piirin kevätkokouksessa kiertopalkinnolla ja rahapalkinnolla, jonka suuruuden piirihallitus vuosittain päättää.

7. Nämä säännöt on hyväksytty Varsinais-Suomen Reserviupseeripiirin piirihallituksen kokouksessa 13. lokakuuta 2004 otettavaksi käyttöön piirin vuoden 2004 yhdistyksen valinnasta alkaen.