RUL tiedottaa (päivitetty 25.5.2022)

Jäsentiedote

https://suomen-reserviupseeriliitto-ry.creamailer.fi/email/628b7238991db?u=MjQ1NDc0MTk4OjQ4NzA1ODoxODI4NjQ%3D


Tulta toukokuussa

Ampua voi myös ilma-aseella, olennaista on ampuminen!

https://www.rul.fi/vuoden-2022-toimintakykytapahtumat/tulta-toukokuussa/


RUL:n senioriupseeriverkoston vuoden toinen etätapaamiseen järjestetään tiistaina 3.5. klo 16.00 – 17.30.

Tapaamisen ohjelmarunko on seuraava:
• Avaus
• Reservin Menotorien toiminnan esittely, ReMe toiminnanjohtaja Petri Pirnes
• Ukrainan tapahtumien vaikutuksia vapaaehtoiseen maanpuolustukseen
• Liiton kolmivuotisstrategia (erityisesti senioritoiminnan osalta)
• Senioriupseereiden tapaamiset / tapahtumat 2022
• Paikalliset kuulumiset / vuoden tärkeimmät tapahtuma

Teams-linkki etätapaamiseen lähetetään viikonlopun jälkeen


Liiton verkkokoulutusalusta on otettu käyttöön

Suomen Reserviupseeriliitto on ottanut käyttöön verkkokokoulutustalustan, jonka avulla liiton luottamushenkilöt ja jäsenet voivat jatkossa perehtyä liiton toimintaan, opiskella oleellisten työkalujen kuten Maanpuolustusrekisterin ja verkkosivualustan käyttöä, sekä kehittää omaa osaamistaan eri osa-alueilla.

Koulutusalustaa ja sen sisältöjä tullaan kehittämään vuoden 2021 aikana merkittävästi. Mahdollisia toiveita koulutettavista osa-alueista ja aiheista voi ehdottaa liiton järjestöpäällikölle.
Koulutusalustalle voi kirjautua tästä.

Ohjeet tunnusten luomiseksi, alustalle kirjautumiseksi ja sillä navigoimiseen löytyvät liiton verkkosivuilta täältä.