Matkalaskut

Matkalasku on toimitettava piirien toimistoon viimeistään kuukauden kuluessa matkasta uhalla, että oikeus korvaukseen menetetään. Laskuun on ehdottomasti liitettävä mukaan kuitit ja ym. tositteet.

Matkalaskupohja