Yleistä

 

Yhdistyksemme tavoitteena on aktivoida ja koota reservinupseereja ylläpitämään ja kehittämään reserviupseerien sotilaallisia tietoja ja taitoja, johtamiskykyä ja –valmiuksia. Osana valmiuden ylläpidossa on lonnollisesti huolehtiminen henkilökohtaisesta henkisestä ja fyysisestä kunnosta  sekä maanpuolustustahdosta.

MPK:n laaja koulutustarjonta yhdessä yhdistyksemme toiminnan kanssa tarjoaa loistavan mahdollisuuden monipuoliseen toimintaan.

Jäsenillämme on erinomaiset mahdollisuudet ammunnan harrastamiseen, sillä yhdistyksen kunnostettu, moderneilla laitteilla varustettu sisäampumarata sijaitsee aivan kaupungin keskustassa.

Luonnollisesti toimimme yhteistyössä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Tärkeä yhteistyökumppani on myös Riihimäellä sijaitseva varuskunta.

Yhdistyksessämme oli vuodenvaihteessa 2023 yhteensä 152  jäsentä. Olemme Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirin kolmanneksi suurin yhdistys Valkeakosken ja Hämeenlinnan Seudun yhdistysten jälkeen. Yhdistyksemme jäsenten keski-ikä hiipii hitaasti mutta varmasti ylöspäin, joten tulevaisuuden kannalta suurin haasteemme on saada nuoria reservinupseereita toimintaan mukaan.

Jäsenten ikäjakauma 1.1.2024. Suluissa luku vuodelta 2023.

18 – 30 19 (16)
31 – 40 20 (15)
41 – 50 22 (16)
51 – 60 29 (21)
61 – 70 24 (23)
yli 70 57 (61)
yhteensä    171 (152)

Jäsenistämme 118 henkeä asuu Riihimäellä ja sen lisäksi jäseniämme löytyy 22 eri paikkakunnalta.