Prosenttiammunta

PROSENTTIAMMUNTA

PROSENTTIAMMUNNAN JÄRJESTÄMINEN YHDISTYKSISSÄ

1. Ammunnan kuvaus

Prosenttiammunta on Suomen Reserviupseeriliitto ry:n (RUL), Reserviläisliitto ry:n (RES) ja Reserviläisurheiluliitto ry:n (RESUL) järjestämä kilpailu, jonka tarkoituksena on ampumaharrastuksen kohottaminen ja järjestötoiminnan aktivoiminen kerhoissa ja yhdistyksissä. Prosenttiammunnassa kilpailevat vuosittain:

–         RUL:n kerhot, yhdistykset ja piirit keskenään

–         RES:n kerhot, yhdistykset ja piirit keskenään

–         RUL ja RES liittoina keskenään suurimmasta prosentuaalisesta osanotosta ammunnassa jäsenmääräänsä nähden.

2. Prosenttiammuntaan lasketaan

Prosenttiammuntaan lasketaan kaikki vähintään kymmenen laukausta käsittävät ampumasuoritukset, joissa käytetään RESUL:n, RUL:n, RES:n, SAL:n tai SML:n kilpailulajeissa käytettäviä aseita. Myös hyväksytty hirvi-, kauris- tai karhuampumakoe lasketaan suoritukseksi prosenttiammunnassa.

Noptel-ammunta kuuluu SAL.n lajeihin kuten muutkin vastaavat ammunnat ja se hyväksytään prosenttiammunnan lajiksi (hallitus 30.08.2011).

3. Tulos

Prosenttiammunnan tulos lasketaan 1.1.-31.12. välisenä aikana järjestetyistä edellisessä kohdassa mainittujen liittojen, piirien tai kerhojen valvotuista kilpailuista, ampumaharjoituksista, koulutus- ja koetilaisuuksista. Kultakin osallistuneelta yhdistyksen jäseneltä merkitään yksi (1) ampumasuoritus/vuosi.

4. Tulosten kirjaus

Ammunnan suorittamista valvoo ja osallistumiset kirjaa yhdistysten ampumavastaavat.

5. Ammunnan järjestäminen

–         kerhot ja yhdistykset järjestävät yhdistysten omistamia aseita ja ampumatarvikkeita
omaa asetta vailla oleville ampumaohjelman mukaisiin tilaisuuksiin.

–         maastossa tapahtuviin ampumatilaisuuksiin yhdistysten ampumavastaavat hankkivat
maanomistajan ja viranomaisten luvat.

–         ennen ammuntaa ampumavastaavat suorittavat ampujien kouluttamisen vahinkojen
välttämiseksi.

6. Tuloksen laskeminen

Jäsenmäärä, jonka perusteella tulos lasketaan, on maksaneiden jäsenten lukumäärä 1.12. liiton (RUL/RES) jäsenrekisterissä. Yhdistykset laskevat prosentin ja ilmoittavat sen Reserviläisurheiluliittoon lomakkeella, joka on lähetetty liitosta.

7.  Sarjajako

A.     kerhot/yhdistykset, joissa on yli 250 jäsentä

B.     kerhot/yhdistykset, joissa on 100-250 jäsentä (yhdistyksemme)

C.     kerhot/yhdistykset, joissa on 50-99 jäsentä

D.     kerhot/yhdistykset, joissa on 20-49 jäsentä

E.     kerhot/yhdistykset, joissa on alle 20 jäsentä

8.  Voimaantulo

Näitä sääntöjä noudatetaan 01.01.2006 jälkeen suoritetuissa prosenttiammunnoissa.

Säännöt on hyväksytty RESUL:n hallituksen kokouksessa 23.10.2006.