Syyskokous 2014 – Juhlakokous 85-v

Vuoden 2014 syyskokouksessa 26.11.2014 Upseerikerholla juhlistimme pienimuotoisesti Janne Kosonen syyskokouksessa yhdistyksemme 85-vuotispäivää juhlapuheenvuorojen merkeissä ja niiden jälkeen nautimme Hämäläisen pitopöydän antimia.

Juhlapuhujina toimivat yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Kotro, joka palautti osallistujien mieleen muutamia tärkeitä päivämääriä historiamme ajanjaksoilta,  reserviupseeri- toiminnan tulevaisuudesta kertoi RUL:n toiminnanjohtaja  Janne Kosonen ja katsauksen kansainväliseen toimintaan Grenadier-kilpailun  muodossa toi puheenvuorossaan esille kilpailuun osallistunut Antti Koskimäki. Kotisivujemme Ajankohtaista-osiossa on tiivistelmä Grenadier-kilpailun tapahtumista.

Vuoden 2015 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kotro ja varapuheenjohtajaksi Reijo Wihinen.

Hallituksen jäsenmäärä voi sääntöjemme mukaan olla välillä 5-15 henkilöä ja vuodelle 2015 päädyimme puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi valitsemaan 8 henkilöä, jotka ovat seuraavat:

  1. Insinöörikapteeni Pekka Katajala
  2. Luutnantti Juho Haapanen
  3. Yliluutnantti Jones Pohjanvuori
  4. Yliluutnantti Pekka Aittola
  5. Luutnantti Tomi Sankari
  6. Yliluutnantti Kalervo Huttunen
  7. Kapteeni Timo Sinivuori
  8. Yliluutnantti Mika Isotalo

Yhdistyksen syyskokous on sääntöjemme mukaan pidettävä joulukuun 15. päivään mennessä.

Yhdistyksen syyskokouksessa on vakioasialista, joka pitää sisällään:

1)  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2)       vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma,
3)       vahvistetaan jäsenmaksujensuuruudet,
4)       vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio,
5)       päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä,
6)       valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
7)       valitaan hallituksen muut jäsenet,
8)       valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tarkastamaan seuraavan vuoden toimintaa ja taloutta,
9)       päätetään piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin,
10)     päätetään piirin sääntöjen edellyttämien ehdokkaitten valitsemisesta piirihallitukseen,
11)     päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin,
12)     päätetään siitä miten sääntöjen 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava ja
13)     käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.