Nuijamiesten malja

Säännöt

1.  ”Nuijamiesten Malja” on palkintomalja, joka on lahjoitettu yhdistyksen käyttöön ja jonka jakamisesta vuosittain päättävät ”Nuijamiehet” eli yhdistyksen puheenjohtajat, jotka vielä ovat yhdistyksen jäseniä. Päätös tehdään kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä ja päättävän kokouksen kutsuu koolle toimiva puheenjohtaja. Ensimmäisen vuoden (2008) maljansaajasta tehdään päätös helmikuun 2009 loppuun mennessä.

2. Maljaan tai siihen liittyviin laattoihin kaiverretaan palkinnon nimi, yhdistyksen nimi, palkitsemisvuosi (ensimmäinen 2008) ja Riihimäen Reserviupseerit ry:n sen jäsenen nimi, joka palkitsemisvuoden aikana on jollakin erikoisella, huomattavalla tai merkittävällä tavalla edistänyt vapaaehtoista maanpuolustustyötä reserviupseerina tai vaikuttanut ansiokkaasti yhdistyksen toimintaan, ja jonka ”Nuijamiehet” ovat kokouksessaan palkinnon saajaksi kyseisenä vuonna valinneet. Tehtävässä toimiva puheenjohtaja kerää organisaationsa avulla ehdokkaat palkittavaksi jäseneksi ja heidän ansionsa. Myös ”Nuijamiehet” voivat esittää omia ehdokkaitaan. Kukaan ”Nuijamiehistä” ei voi olla ehdokkaana eli maljaan ei koskaan kaiverreta yhdistyksen puheenjohtajan nimeä.

3. Palkintomaljan on ottanut vastaan ja hyväksynyt käyttöön yhdistyksen hallitus kokouksessaan 16.10.2008. Samalla se on hyväksynyt nämä säännöt. Palkinnon luovuttamistilaisuudesta päättää yhdistyksen kulloinenkin toimiva hallitus. Palkintomalja luovutetaan jossakin arvokkaassa tilaisuudessa (esimerkiksi yhdistyksen juhlassa tai vuosikokouksessa) ja palkittu henkilö voi pitää palkinnon hallussaan seuraavaan jakotilaisuuteen saakka.

4. Jokainen Nuijamiesten Maljalla palkittu reserviupseeri saa maljan vuodeksi haltuunsa sekä itselleen muiston palkinnosta. Muistopalkintoon on merkitty palkinnon nimi (Nuijamiesten Malja), yhdistyksen nimi (Riihimäen Reserviupseerit ry), palkitsemisvuosi ja palkitun nimi.
”Nuijamiehet” on luovuttanut yhdistykselle maljan lisäksi tällaisen muistopalkinnon kahdeksikymmeneksiyhdeksi vuodeksi eli 21 kpl.

Nuijamiehet Korsussa 6.10.2008

Mauri Ekholm               Markku Kivimäki         Antti Koskimäki       Matti Latomäki

Ilmo Luhtinen               Aimo Löfberg            Markku Nöyränen     Jukka-Pekka Pelttari

Reijo Wihinen